Ponad 416 tys. studentów rozpoczęło w tym roku akademickim studia. Podobnie jak w roku poprzednim, największą popularnością wśród kandydatów cieszyły się informatyka, zarządzanie i psychologia - wynika z podsumowania rekrutacji przygotowanego przez resort nauki.

Pierwszą piątkę szczególnie chętnie wybieranych kierunków zamykają ekonomia i prawo.

Jak podało w piątek Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), w roku akademickim 2018/2019 studia na polskich uczelniach rozpoczęły 416 153 osoby - prawie 13 tys. mniej niż rok wcześniej. Ponad 100 tys. z nich wybrało niepubliczne szkoły wyższe.

W pierwszej piątce najpopularniejszych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich w Polsce znalazły się: informatyka (ponad 42 tys. zgłoszeń), zarządzanie (ponad 27 tys.), psychologia (ponad 22 tys.), ekonomia (ponad 18 tys.) oraz prawo (ponad 17 tys.). Resort nauki wskazał, że preferencje tegorocznych kandydatów niewiele różniły się od wyborów dokonywanych przez kandydatów na studia w zeszłym roku: pierwsza piątka najpopularniejszych kierunków jest taka sama jak w ubiegłym roku akademickim.

Z zestawienia wynika, że najtrudniej było się dostać na inżynierię farmaceutyczną - o jedno miejsce walczyło tutaj średnio ponad 18 osób. Prawie takim samym zainteresowaniem cieszyła się inżynieria i analiza danych - na jedno miejsce przypadało średnio prawie 18 kandydatów, oraz chemia i toksykologia sądowa (prawie 17 kandydatów na jedno miejsce).

Wśród najchętniej wybieranych uczelni prym wiedzie Uniwersytet Warszawski - chęć studiowania tam zgłosiło w tej rekrutacji prawie 47 tys. studentów. Drugą najpopularniejszą polską uczelnią była Politechnika Warszawska (45 tys. kandydatów). Resort nauki zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku zestawienie prezentowało się odwrotnie – na pierwszym miejscu była Politechnika Warszawska, a na drugim UW.

Zestawienie to prezentuje się inaczej, jeśli weźmie się pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce. W tym wypadku, podobnie jak w ubiegłym roku, pierwsze miejsce przypada Politechnice Gdańskiej (8,8 zgłoszeń na jedno miejsce). Na kolejnych pozycjach znajdują się: Politechnika Warszawska (7,2 zgłoszeń) i Politechnika Poznańska (6,9 zgłoszeń).

Spośród uczelni ekonomicznych największym zainteresowaniem cieszył się Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (ponad 9,7 tys. aplikujących), zaś wśród uczelni pedagogicznych - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (prawie 10 tys. zgłoszeń). Z danych MNiSW wynika również, że najpopularniejszą uczelnią rolniczą lub przyrodniczą w Polsce jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (ponad 10,5 tys. zgłoszeń), uczelnią wychowania fizycznego - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (3,3 tys.), zaś państwową wyższą szkołą zawodową - PWSZ w Tarnowie (1,6 tys. zgłoszeń).

Na uczelniach niepublicznych najpopularniejsze okazały się studia stacjonarne na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie (prawie 4 tys. kandydatów) oraz studia niestacjonarne w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (niemal 6 tys. kandydatów).

Dane w zestawieniach zostały przekazane przez uczelnie i zamieszczone w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on". Dotyczą tylko uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pełna informacja o wynikach rekrutacji znajduje się na stronie resortu nauki: www.nauka.gov.pl