Od 1 września obowiązywać będzie nowy system oceny pracy nauczycieli. Jego podstawą jest większa przejrzystość i zobiektywizowanie ocen - napisała minister edukacji narodowej Anna Zalewska w liście do nauczycieli. Poprosiła, by przyjęli go ze spokojem i zrozumieniem.

"Nowy rok szkolny 2018/2019 przynosi istotne zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Ich celem jest wprowadzenie przejrzystego i obiektywnego systemu oceny pracy, budowanie stabilizacji zawodowej, premiowanie wysokiej jakości pracy oraz podnoszenie prestiżu społecznego nauczycieli. Pragnę przybliżyć najważniejsze zmiany oraz wskazać korzyści, jakie wynikają z nich dla Państwa sytuacji zawodowej" - czytamy w liście Zalewskiej do nauczycieli z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego 2018/2020.

List opublikowano w środę na stronie internetowej MEN.

Minister przypomniała w nim, że od 1 września 2018 r. zacznie obowiązywać nowy system oceniania pracy nauczycieli. "Proszę, byście Państwo przyjęli te propozycje ze spokojem i zrozumieniem. Jego podstawą jest większa przejrzystość i zobiektywizowanie ocen. Nowy system wpłynie na ujednolicenie sposobu oceniania, pozwoli na dostosowanie ocen do specyfiki pracy w danej szkole oraz potrzeb środowiska szkolnego. Nowy system oceniania jest ściśle powiązany ze ścieżką awansu, kryteria oceny pracy zostały dostosowane do wiedzy i umiejętności, jakimi powinien legitymować się nauczyciel na danym etapie rozwoju zawodowego. Natomiast uzyskanie najwyższej oceny pracy będzie uprawniało nauczyciela do skrócenia ścieżki awansu zawodowego" - napisała.

Jednocześnie Zalewska poinformowała, że projektowana jest zmiana dotycząca tego, co ile lat będzie przeprowadzana obligatoryjna ocena pracy nauczycieli - zamiast co trzy lata, ma być co pięć lat. "Ta zmiana jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez różne środowiska oświatowe" - wyjaśniła.

"Wielokrotnie podkreślałam, jak wysoko cenię pracę nauczycieli. Wzrost prestiżu społecznego tego zawodu powinien iść w parze z godnym wynagrodzeniem, o co zabiegam od początku mojej pracy w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Przypomnę, że w 2017 roku, po raz pierwszy od 2012 r., dokonano waloryzacji płac, a w kwietniu tego roku rozpoczęliśmy wprowadzanie podwyżek, podnosząc wynagrodzenia o 5,35 proc. Od stycznia 2019 roku i od stycznia 2020 roku Państwa pensje będą wzrastały o kolejne 5 proc w każdym roku. Oznacza to, że w niespełna 2 lata (rok i 9 miesięcy) wynagrodzenia zostaną podniesione łącznie o 15,8 proc. Środki na podwyżki zaplanowane na przyszły rok już zostały ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok" - napisała minister w liście.

Przypomniała też, że od września 2020 r. będzie przyznawany dodatek za wyróżniającą się pracę. "Docelowo będzie wynosił około 500 zł miesięcznie, a otrzymają go nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego, legitymujący się oceną wyróżniającą. Zarówno zaplanowane podwyżki oraz dodatek +500 plus+ w istotny sposób wpłyną na poprawę sytuacji finansowej nauczycieli w najbliższych latach" - oceniła Zalewska.

"Zależy mi, aby Państwa praca była zorganizowana według jasnych kryteriów i wiązała się z poczuciem stabilizacji" - zaznaczyła minister. Dlatego - jak napisała - tygodniowy wymiar zajęć nauczycieli specjalistów został ujednolicony i określony w przepisach Karty nauczyciela. Od 1 września 2018 roku pensum logopedów, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych będzie wynosiło nie więcej niż 22 godziny, a tzw. nauczycieli wspomagających 20 godzin. Dodatkowo nauczyciele w niesamorządowych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach będą zatrudniani wyłącznie na podstawie umowy o pracę. "Takie rozwiązanie gwarantuje nie tylko większą stabilizację, ale umożliwia planowanie rozwoju zawodowego" - wyjaśniła.

Szefowa MEN napisała także, że efektem wprowadzanej reformy edukacji jest ochrona miejsc pracy nauczycieli. "Dzięki wprowadzonym zmianom udało się zachować wiele etatów, a dane z Systemu Informacji Oświatowej jednoznacznie pokazały, że nowe rozwiązania w systemie oświaty przyczyniły się do wzrostu zatrudnienia. Większa liczba etatów to tylko jeden z czynników, który potwierdza zasadność wdrożenia reformy oświaty" - oceniła.

"Jestem świadoma, że Państwa praca wiąże się z ciągłą potrzebą doskonalenia i zdobywania nowych kompetencji, które pozwalają właściwie reagować na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość oraz lepiej rozumieć potrzeby uczniów. Z uwagi na konieczność wsparcia Państwa rozwoju zawodowego od 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać rozwiązanie gwarantujące wyodrębnienie środków na finansowanie doskonalenia zawodowego (w budżetach organów prowadzących) oraz wsparcie doradztwa metodycznego (na obszarze województwa)" - poinformowała Zalewska.

Podała również, że od września rozpocznie się kampania informacyjna dotyczącą rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. "Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja będziemy zamieszczać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z procedurą rekrutacyjną. Głęboko wierzę, że dzięki wsparciu z Państwa strony uda nam się dotrzeć z właściwą informacją do wszystkich absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów oraz ich rodziców, a tym samym ułatwić młodym ludziom wybór dalszej ścieżki kształcenia" - napisała.

Zapewniła, że MEN stara się odpowiadać na potrzeby zgłaszane przez środowisko oświatowe. Przypomniała, że wspólnie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych przygotowany został specjalny poradnik dla dyrektorów, który pomoże stosować przepisy RODO w rzeczywistości szkolnej.

Minister poinformowała, że w nadchodzącym roku szkolnym będą także kontynuowane działania w ramach rządowego programu "Niepodległa". Podała, że do końca września 257 szkołom i placówkom oświatowym, które wzięły udział w konkursie zorganizowanym w ramach projektu "Godność, wolność, niepodległość", przekazane zostanie dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Informacje o kolejnych działaniach podejmowanych w ramach programu "Niepodległa" będą udostępniane na stronie MEN. "Zachęcam Państwa do obserwowania zarówno naszej strony internetowej, jak i profili w mediach społecznościowych" - dodała.

"W nadchodzącym roku szkolnym będą towarzyszyć Państwo uczniom w ich działaniach, łącząc przekazywanie wiedzy z nauką systematyczności i odpowiedzialności. Mam nadzieję, że najbliższe miesiące będą obfitowały w sukcesy edukacyjne i wychowawcze, które przyniosą satysfakcję oraz motywację do podejmowania kolejnych wyzwań zawodowych. Dziękuję za Państwa otwartość i zrozumienie potrzeb młodych ludzi" - napisała minister. Życzyła nauczycielom wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Rok szkolny 2018/2020 rozpocznie się 3 września, potrwa do 21 czerwca.