Ponad 254 mln zł wypłacono już w ramach programu „Dobry start”. Po pomoc wciąż jeszcze mogą zgłosić się rodzice blisko 2 mln uczniów
W tym roku po raz pierwszy wszyscy rodzice uczniów mogą liczyć na wsparcie z budżetu państwa w postaci jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł. Intencja jest taka, by dołożyć im do zakupu szkolnej wyprawki. Z tego, jak zostaną wydane te środki, nikt jednak nie będzie ich rozliczać.
Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24. roku życia). Świadczenie nie należy się natomiast studentom ani uczącym się w szkole policealnej. Pieniądze nie będą wypłacane też na sześciolatki, które chodzą do szkolnej zerówki. Program obejmuje dzieci wychowujące się w rodzinach i te przebywające w pieczy zastępczej.
Przy rozpatrywaniu wniosków o świadczenie nie liczy się kryterium dochodowe. Nie wlicza się też go do dochodu przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej i innych systemów wsparcia. Nie wyklucza otrzymania innych pieniędzy na początek roku szkolnego – rodzice mogą otrzymać i 300 zł, i świadczenia rodzinne, w tym dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Ważne terminy
30 sierpnia – ostatni dzień składania wniosków, które zagwarantują wypłatę świadczenia „Dobry start” jeszcze we wrześniu
30 listopada – ostatni dzień składania wniosków o 300 zł na wyprawkę za 2018 r.
Do 10 sierpnia po pieniądze z programu „Dobry start” zgłosili się rodzice prawie połowy uprawnionych do ich otrzymania uczniów – podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponad 840 tys. zgłoszeń zostało już rozpatrzonych pozytywnie.
– Wniosek trzeba złożyć do końca listopada. Osoby, które zrobią to jeszcze w sierpniu, otrzymają pieniądze do 30 września – przypomina szefowa resortu Elżbieta Rafalska.
Co po tym terminie? Gdy rodzic wystąpi o świadczenie w kolejnych miesiącach, poczeka na nie do dwóch miesięcy. W budżecie zaplanowano na ten cel 1,4 mld zł.
Wniosek o „Dobry start” może złożyć mat ka, ojciec i opiekun dziecka. O świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, występuje rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo -wychowawczej.
Od 1 lipca wniosek można było składać przez internet, za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz w kanale bankowości elektronicznej. Umożliwiają to: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank SA, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone banki spółdzielcze.
Od 1 sierpnia wniosek można zanieść osobiście do urzędu lub ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania. Dokumenty można też przesyłać pocztą.