Liczba przyznanych świadczeń w ramach programu "Dobry start" wynosi 89 proc. Świadczenia są na bieżąco wypłacane – 81 proc. uprawnionych otrzymało już pieniądze – poinformowała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Według danych MRPiPS do 21 września złożono ponad 3 mln wniosków o wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł.

Minister Rafalska przyznała na czwartkowej konferencji prasowej, że udział wypłaconych wniosków do szacowanej liczby uprawnionych jest bardzo wysoki. Podała, że wypłacono świadczenia dla 3 mln 754 tys. dzieci. Uprawnionych do świadczenia jest 4 mln 600 tys. uczniów.

"Realizacja programu Dobry start jest na poziomie 89 proc. Świadczenia są na bieżąco wypłacane" – poinformowała Rafalska. Dodała, że ponad 50 proc. wniosków złożonych zostało online.

Z danych ministerstwa wynika także, że 81 proc. uprawnionych otrzymało już pieniądze z programu. "Program jest sprawnie obsługiwany. Samorządy bezzwłocznie realizują wypłatę" – podkreśliła szefowa MRPiPS.

W ramach programu "Dobry start" 300 zł przysługuje na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Świadczenie jest wypłacane niezależnie od dochodów rodziny.

Świadczenie z programu "Dobry start" może się łączyć ze świadczeniem wypłacanym z programu "500 plus". Nie przysługuje jednak "z urzędu" – jest przyznawane na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej. Wnioski można składać do 30 listopada.