W 2019 r. po raz pierwszy przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Jest on obowiązkowy, jednak nie ma ustalonego limitu punktów, który trzeba osiągnąć, by zaliczyć podstawowy etap edukacji.

Termin egzaminu ósmoklasisty

Uczniowie przystąpią do egzaminów w dniach 15-17 kwietnia. Kolejno będą zdawać egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (uczeń może wybrać język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, ukraiński lub włoski).

Uczeń może przystąpić do egzaminu tylko z tego języka, którego uczył się w szkole

Wszystkie egzaminy rozpoczną się o godzinie 9:00. Centralna Komisja Egzaminacyjna przewidziała również dodatkową rundę w dniach 3-5 czerwca. Kolejność zdawania egzaminów będzie taka sama , rozpoczną się jednak o godzinie 11:00. Wyniki uczniowie poznają 14 czerwca, a zaświadczenia odbiorą tydzień później.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut, z matematyki 100 minut, a z języka obcego nowożytnego - 90 minut. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mieli wydłużony czas odpowiednio do 180, 150 i 135 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Podczas egzaminu uczniowie zmierzą się zarówno z zadaniami otwartymi jak i zamkniętymi.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎