Termin egzaminu ósmoklasisty

Uczniowie przystąpią do egzaminów w dniach 15-17 kwietnia. Kolejno będą zdawać egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (uczeń może wybrać język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, ukraiński lub włoski).

Uczeń może przystąpić do egzaminu tylko z tego języka, którego uczył się w szkole

Wszystkie egzaminy rozpoczną się o godzinie 9:00. Centralna Komisja Egzaminacyjna przewidziała również dodatkową rundę w dniach 3-5 czerwca. Kolejność zdawania egzaminów będzie taka sama , rozpoczną się jednak o godzinie 11:00. Wyniki uczniowie poznają 14 czerwca, a zaświadczenia odbiorą tydzień później.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut, z matematyki 100 minut, a z języka obcego nowożytnego - 90 minut. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mieli wydłużony czas odpowiednio do 180, 150 i 135 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Podczas egzaminu uczniowie zmierzą się zarówno z zadaniami otwartymi jak i zamkniętymi.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Sprawdź też - nasze arkusze : Pierwszy egzamin ósmoklasisty
Od poniedziałku 25 lutego tylko z Dziennikiem Gazetą Prawną nowe testy i arkusze egzaminacyjne z odpowiedziami i zasadami punktacji