Dzieci, które nie mają rodziców, są między 18 a 21 rokiem życia i uczęszczają nadal do szkół, mogą same złożyć wniosek o otrzymanie 300 zł na wyprawkę szkolną – poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Minister pytana w czwartek w telewizji internetowej wPolsce.pl, czy dzieci same mogą złożyć wniosek o otrzymanie wyprawki szkolnej w wysokości 300 złotych, odpowiedziała, że może zaistnieć taka sytuacja. "To są przypadki, w których dzieci nie mają rodziców" - wyjaśniła. Dodała, że chodzi o dzieci, które są w wieku między 18 a 21 lat. Podkreśliła, że "warunkiem koniecznym" do uzyskania wyprawki jest również "kontynuacja nauki".

Rafalska tłumaczyła, że świadczenie może być także dzielone między rodziców "w przypadku opieki naprzemiennej" nad dzieckiem. Wyjaśniła, że w takim przypadku "podobnie, jak przy innych świadczeniach, po 150 złotych otrzymuje mama i tata".

Dopytywana, w jakiej sytuacji dziecku, które jest uczniem i nie skończyło jeszcze 21 lat, nie przysługują pieniądze na wyprawkę szkolną, minister wyjaśniła, że pieniędzy nie otrzyma osoba, która "jest uczniem na przykład szkoły policealnej". Dotyczy to również uczniów, którzy znajdują się "w takiej instytucji opiekuńczej, która gwarantuje, zabezpiecza całodobową opiekę" nad dzieckiem oraz "stuprocentowe koszty utrzymania, w tym również koszty wyposażenia go we wszystkie niezbędne rzeczy". Jako przykład minister podała szkołę wojskową czy zakłady poprawcze.

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez premiera Mateusza Morawieckiego, świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, uczących się w szkole, świadczenie przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Po raz pierwszy program obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - przez powiaty. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej.

Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną poprzez stronę internetową empatia.mrpips.gov.pl. Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski także drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pocztą).