Test ósmoklasisty będzie dla uczniów pierwszym poważnym sprawdzianem w życiu. Jak pomóc im go przejść? Jak najlepiej przygotować dziecko do egzaminu z angielskiego?
Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty?
Z pewnością pomoże solidny plan powtórek. Warto, by uczniowie już od początku przygotowań mieli świadomość, które z obszarów są dla nich przyjazne, a które mogą nastręczać im większych kłopotów, aby zaplanować kilkukrotny w ciągu roku powrót do właśnie tych zagadnień tematycznych. Nauczyciel prowadzący zajęcia z ósmoklasistami powinien też mieć taką świadomość i przygotowując się do pracy z uczniami klas ósmych, powinien sporządzić szczegółowy plan działań, który będzie modyfikowany w miarę realizacji rozkładu materiału (zgodnie z podstawą programową) i dostosowywany do poszczególnych klas czy grup.
Jak powinno wyglądać powtarzanie?
Trzeba poświęcać czas codziennie – może to być kilka minut lub godzina dziennie, niekoniecznie spędzona nad książkami. Doskonałym źródłem są filmy, piosenki, programy telewizyjne i radiowe czy rozmowa z rodzimym użytkownikiem języka, czyli wszystko to, gdzie pojawia się język w jego naturalnym kontekście, w realnym użyciu. Takie nakierowanie multisensoryczne pomoże później uczniom w sprawniejszym rozwiązywaniu zadań m.in. z zakresu funkcji językowych.
Na teście ósmoklasisty ma być więcej zadań otwartych.
Dlatego tak istotne jest zapoznanie się ze strategiami do takich zadań, w których nie wystarczy wybrać odpowiedzi a, b lub c. Po raz pierwszy pojawiają się bowiem zadania otwarte, w których uczeń musi po wysłuchaniu tekstu lub jego przeczytaniu wypełnić lukę słowem badź słowami czy też odpowiedzieć na pytania. Jest to nowość na egzaminie i może przysporzyć uczniom sporych problemów, jednak systematyczne zapoznanie się ze strategiami oraz ćwiczenie ich w zadaniach z pewnością pomoże poradzić sobie z tym problemem.
W przygotowaniach warto także zwracać uwagę na kolokacje, czyli związki wyrazowe, oraz skuteczność przekazywanego komunikatu. Język angielski jest bardzo precyzyjny. Dlatego należy sukcesywnie uwrażliwiać uczniów, że uczymy się pełnych wyrażeń, w których każdy wyraz się liczy, nie pomijamy żadnego przedimka, przyimka, nie tłumaczymy bezpośrednio z języka ojczystego. Dialogi sytuacyjne i sterowane rozmowy, które są przećwiczeniem materiału leksykalnego, jak i funkcjonalnego, pomogą umiejscowić utarte wyrażenia w kontekście, co ułatwi późniejsze rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.
Czy warto trenować z dzieckiem rozwiązywanie testów?
Tak, na pewno warto rozwiązać kilka przykładowych testów. Pozwoli to dziecku na zapoznanie się z formułą egzaminu. Poza tym pomoże dziecku rozplanować czas na egzaminie, od których zadań zacząć pracę z arkuszem (po zadaniach ze słuchania, które są obowiązkowe na początku pracy z arkuszem egzaminacyjnym).
Jednak arkusz to nie tylko zadania, ale też poszczególne polecenia. Uczniowie powinni nauczyć się czytać ze zrozumieniem instrukcje, aby już na egzaminie wiedzieć, gdzie wpisać maksymalnie trzy lub cztery wyrazy, gdzie można zamieniać szyk wpisywanych wyrazów, a gdzie nie. Umiejętność czytania ze zrozumieniem to niewątpliwie klucz do sukcesu na egzaminie. Trzeba jednak pamiętać, by nie wpaść w pułapkę „testomanii”. Uczymy się języka, by go praktycznie wykorzystywać w różnego rodzaju sytuacjach, w formie pisemnej, mówionej. Ważne jest, by mieć świadomość, że każde realne użycie języka obcego będzie się przekładać na wyższy wynik na egzaminie. Dlaczego? Bo wiele elementów arkusza to reagowanie w typowych sytuacjach w sposób zrozumiały i adekwatny do sytuacji komunikacyjnej.
Jakie umiejętności są najważniejsze dla dzieci zdających egzamin?
W nauce języka trudno mówić o najważniejszych umiejętnościach, ponieważ wszystkie – znajomość środków językowych, rozumienie i tworzenie wypowiedzi, przetwarzanie ich i reagowanie na nie – są równie istotne. Może się wydawać, że skoro egzamin nie obejmuje mówienia, to może ta umiejętność jest mniej istotna. Trzeba tu jednak pamiętać, czemu służy nauka języka obcego. Służy przede wszystkim skutecznej komunikacji – w formie pisemnej czy ustnej, a aby się skutecznie komunikować, trzeba posiąść wszystkie wyżej wymienione umiejętności.
Test ósmoklasisty będzie dla dzieci pierwszym poważnym sprawdzianem w życiu. Od razu będzie decydować o przyszłości. Jak pomóc dziecku przejść ten trudny etap?
Po pierwsze, wspierać dziecko w tym trudnym okresie i motywować. Nie stresować dziecka ciągłym przypominaniem o egzaminie.
Beata Trapnell, metodyk Empik School w Toruniu, współautorka wielu cenionych podręczników, w tym „Repetytorium Maturalnego”, oraz autorka materiałów do kursu Egzamin8 dla Empik School i Profi-Lingua
Anita Lewicka, lektorka Empik School w Toruniu, współautorka m.in. „Repetytorium Ósmoklasisty”