Po wakacjach planowany jest cykl spotkań dla rodziców dotyczący m.in. egzaminu ósmoklasisty - zapowiedziała w czwartek na konferencji prasowej podsumowującej rok szkolny 2017/2018 mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska.

Kurator przypomniała, że mijający rok szkolny był pierwszym, w którym obowiązywała reforma edukacji - uczniowie, którzy ukończyli klasę VI, zamiast pójść do gimnazjów, uczyli się w klasach VII. Rozpoczęto wygaszanie gimnazjów.

Według kurator, samorządy bardzo dobrze wywiązały się z obowiązku dostosowania szkół do nowego systemu. "Działania dyrektorów były wspierane przez pracowników kuratorium w ramach kilkuset spotkań i konferencji organizowanych na różnych szczeblach" - powiedziała Michałowska. Dodała, że spotkania informacyjne były organizowane także dla rodziców.

Podkreśliła, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło finansowanie zmian w oświacie, by wesprzeć samorządy we wdrażaniu reformy. "Samorządy otrzymały środki na wyposażenie świetlic w sprzęt szkolny, w pomoce dydaktyczne, ale też na remonty sanitariatów, zakup ławeczek, krzeseł, odprawy dla nauczycieli oraz usuwanie skutków wydarzeń losowych" - wymieniła.

"Ten kompleksowy system wsparcia finansowego samorządów związany z reformą edukacji będzie kontynuowany" - dodała.

Jak zaznaczyła, mimo niżu demograficznego wzrosła liczba etatów dla nauczycieli. Powołując się na dane z Systemu Informacji Oświatowej, poinformowała, że największy wzrost odnotowano właśnie na Mazowszu. W Mazowieckim Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli od 1 kwietnia 2017 r. ukazało się ponad 28 tys. ofert, w tym ponad 21 tys. w wymiarze większym niż pół etatu. Najczęściej poszukiwani są nauczyciele wychowania przedszkolnego, matematyki, języka angielskiego i polskiego.

Michałowska zapowiedziała, że w nowym roku szkolnym planowany jest cykl spotkań dla rodziców dotyczący m.in. egzaminu ósmoklasisty. Po raz pierwszy zostanie on przeprowadzony wiosną 2019 r. Będą go pisali uczniowie, którzy w tym roku szkolnym kończą VII klasę - są pierwszym rocznikiem, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i ukończy 8-letnią szkołę podstawową.

Wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz przypomniał natomiast, że w przygotowaniach do nowego roku szkolnego rodzice będą mogli skorzystać z wyprawki w wysokości 300 zł w ramach programu "Dobry start". W województwie mazowieckim tym świadczeniem będzie objętych 673 tys. uczniów.

"Procedura przyznania tego świadczenia jest uproszczona, rezygnujemy tutaj z konieczności wydawania i dostarczania osobom zainteresowanym decyzji administracyjnych. To wpłynie na szybkość realizacji tego zadania" - powiedział Standowicz.

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym na początku miesiąca przez premiera Mateusza Morawieckiego świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Po raz pierwszy program obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przez powiaty. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej.

Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną poprzez stronę internetową empatia.mrpips.gov.pl. Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski także drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pocztą). Wnioski należy złożyć do 30 listopada.