- Dla pedagoga, który uzupełnia etat w innej szkole, macierzystą placówką jest ta, w której jest zatrudniony - mówi Grzegorz Pochopień.
Grzegorz Pochopień zastępca dyrektora departamentu strategii i współpracy międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej / Dziennik Gazeta Prawna
Czy to prawda, że dane zawarte w Systemie Informacji Oświatowej można interpretować na różny sposób?
Nie. Dane z SIO są jednoznaczne, rzeczywiste i rzetelne, to jedyna taka baza danych i najbardziej wiarygodne źródło. Są w nim gromadzone informacje na temat wszystkich nauczycieli, uczniów, szkół i placówek oświatowych, a dane do systemu przekazują bezpośrednio ich dyrektorzy.
Jeśli jeden nauczyciel pracuje w kilku szkołach, to za każdym razem liczony jest oddzielnie?
Nie. W systemie informacji oświatowej są zbierane dane dotyczące wszystkich nauczycieli wraz z ich numerami PESEL oraz wymiarem etatu w każdej szkole. System pozwala więc na sprawdzenie, czy dany nauczyciel jest zatrudniony w więcej niż jednej szkole. W przypadku nauczyciela, który uzupełnia etat w innej szkole, szkołą macierzystą jest tylko ta, w której nauczyciel jest zatrudniony. Taki nauczyciel jest liczony tylko raz. Analogicznie wygląda sprawa w przypadku nauczycieli, którzy mają zatrudnienie w więcej niż jednej szkole (mają kilka umów). Do wyliczeń każdy nauczyciel (tj. każdy numer PESEL) jest liczony tylko raz.
Z SIO wynika, że przybyło prawie 18 tys. etatów. Czy są to pełne etaty?
Zgadza się. W tym roku szkolnym mamy 17 768 etatów więcej niż w roku ubiegłym. W roku szkolnym 2016/2017 było ich 673 323, w tym jest 691 000. Niezależnie od tego jest również więcej nauczycieli, o 10 139 (obecnie w systemie jest ich 694 636). Z danych SIO wynika, że o prawie 12 000 (11 976,8) wzrosła liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. Ogółem mamy ich 595 201,7. Oznacza to wzrost o 2,1 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym. Wzrost liczby etatów dotyczy przede wszystkim szkół, a nie przedszkoli. To dobre wiadomości. Okazuje się bowiem, że po reformie przybyło zarówno etatów nauczycieli, jak i miejsc pracy dla nowo zatrudnionych nauczycieli.
Czy dużo jest takich sytuacji, że nauczyciel pracujący w jednej szkole jednocześnie pracuje także w innej placówce oświatowej?
System Informacji Oświatowej to ogromna baza danych. Analizujemy je szczegółowo i będziemy przedstawiać sukcesywnie, w miarę ich opracowywania.
Kiedy pojawi się taki system, który na bieżąco będzie pokazywał liczbę uczniów i nauczycieli? Teraz na informację trzeba było czekać przeszło 2 miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego.
System jest modernizowany, w tej chwili trwają prace programistyczne. Kolejne funkcjonalności będą uruchamiane etapowo w obecnym roku szkolnym, o czym będziemy w odpowiednim czasie informować.