Rząd chce, by żłobki były bardziej dostępne dla rodzin wychowujących małe dzieci. W 2018 r. w ramach programu „Maluch+” przeznaczy na ten cel aż 450 mln zł. Dzięki temu powstaną nowe placówki, a rodzice zapłacą mniej.
W ramach konsekwentnie wdrażanej polityki rodzinnej obecny rząd likwiduje liczne bariery, które stały na drodze do realizacji przez Polaków ich prokreacyjnych potrzeb. A potrzeby te są niezaprzeczalne. Według danych CBOS niemal wszyscy Polacy pragną mieć dzieci. Co ważne, zdecydowana większość badanych wolałaby mieć więcej niż jedno dziecko. Chęć posiadania dwojga dzieci deklaruje 49 proc. ankietowanych. Z kolei co czwarty Polak (25 roc.) chciałby mieć troje, a co czternasty (7 proc.) – czworo lub więcej potomków.
10 tys. – tyle miejsc w żłobkach może przybyć w 2017 r.