Gminy, w których nie działa żaden żłobek lub klub dziecięcy, będą miały gwarancję uzyskania dotacji z budżetu państwa w takiej wysokości, o jaką wystąpią
Na przełomie października i listopada ma zostać ogłoszony konkurs w ramach programu „Maluch+” edycji 2018 r. Jego start zapowiedziała w przekazanym samorządom piśmie Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Ten realizowany od 2011 r. program skierowany do gmin i podmiotów prywatnych ma zachęcać do rozwijania miejsc opieki przeznaczonych dla dzieci poniżej trzeciego roku życia poprzez możliwość uzyskania dofinansowania na ten cel z budżetu państwa. Takie wsparcie może być przyznane na dwa typy działań. Pierwszym z nich jest dotacja na tworzenie nowych żłobków, klubów dziecięcych, zatrudnianie dziennych opiekunów lub zwiększanie miejsc w istniejących już placówkach. Drugim zaś jest dofinansowanie do bieżących kosztów funkcjonowania już uruchomionych instytucji.
Reklama
Co istotne w porównaniu do wcześniejszych edycji konkursu, w tej dotyczącej roku 2018 znacząco wzrasta kwota przewidziana na jego realizację. O ile bowiem w poprzednich latach na Malucha+ przeznaczonych było 150 mln zł, to w przyszłym będzie to o 300 mln zł więcej – w sumie 450 mln zł (dzięki przeznaczeniu dodatkowych środków z Funduszu Pracy). Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje oraz ich wysokość będą określone w ogłoszeniu konkursowym, ale już teraz Elżbieta Rafalska wskazuje samorządom, że mogą zacząć przygotowania do ubiegania się o wsparcie, oraz informuje, jakie planowane są w nim zmiany.
Opieka nad dziećmi / Dziennik Gazeta Prawna

Reklama
Jedną z nich jest położenie szczególnego nacisku na zakładanie placówek na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują jeszcze żadne żłobki, kluby dziecięce lub dzienni opiekunowie. Jest to o tyle ważne, że problem braku jakichkolwiek miejsc opieki dla małych dzieci dotyczy aż 70 proc. samorządów, na co zwracał ostatnio uwagę NIK. Aby więc zmniejszyć liczbę takich białych plam w opiece żłobkowej, MRPiPS chce w konkursie na 2018 r. zagwarantować gminom z tej grupy uzyskanie dofinansowania, chociaż nie wyższego niż 80 proc. dla projektów o wartości do 3 mln zł.
Jak zapowiada minister Rafalska, w efekcie tak dużego zwiększenia budżetu programu w przyszłym roku, również w pozostałych gminach, poziom dotacji na tworzenie miejsc opieki powinien być zbliżony do pułapu, o który będą występować. Ta informacja szczególnie cieszy gminy, które od dawna wskazują, że wraz z kolejnymi edycjami konkursu otrzymują coraz niższe dofinansowania, co wynika z rosnącego zainteresowania programem i poszerzeniem go od 2013 r. o podmioty prywatne (resort przyznaje wsparcie wszystkim zakwalifikowanym wnioskom, ale przekłada się to na jego wysokość).
– W pierwszej edycji Malucha+ na założenie żłobka otrzymaliśmy dotację w wysokości 1,2 mln zł. W 2016 r. było to 600 tys. zł, a w tej ostatniej przyznano nam tylko 280 tys. zł, co przy całkowitym koszcie inwestycji sięgającej 1,8 mln zł wpłynęło na zwiększenie kosztów po stronie miasta. Dlatego liczymy, że dofinansowania faktycznie wzrosną – mówi Andrzej Włoch, kierownik referatu promocji zdrowia i profilaktyki Urzędu Miasta w Kielcach.
Inna zmiana w regułach konkursu ma dotyczyć wydłużenia terminu realizacji zadania objętego dotacją. Do tej pory było bowiem tak, że gmina musiała wykorzystać budżetowe wsparcie i uruchomić nowe miejsca opieki – a dokładnie wpisać je do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – do końca roku, na który zostało przyznane. Teraz ma się to zmienić, ponieważ termin na wykonanie zadania w edycji 2018 zostanie wydłużony do 28 lutego 2019 r.
– To korzystne rozwiązanie, bo często potrzeba więcej czasu na przykład na uzyskiwanie pozwoleń na budowę czy przygotowanie projektu. Dlatego dłuższy termin pozwoli na spokojniejsze realizowanie inwestycji – podkreśla Iwona Plewako, naczelnik wydziału zdrowia i spraw społecznych UM w Sopocie.