Resort edukacji ma obowiązek upublicznić nazwiska ekspertów, którzy przygotowywali podstawę programową dla nowych – ośmioletnich szkół. To decyzja wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wczoraj zajmował się sprawą.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną MEN na wyrok WSA, nakazujący ujawnienie nazwisk autorów podstawy programowej.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną MEN na wyrok WSA, nakazujący ujawnienie nazwisk autorów podstawy programowej.