Dialog ze środowiskiem, mniejsza kontrola państwa, większa autonomia uczelni - to rekomendacje dotyczące reform polskich uczelni, o których mówili w środę w resorcie nauki eksperci Komisji Europejskiej. "Z optymizmem patrzymy na realizację tych postulatów" - mówili.

W środę na spotkaniu prasowym zaprezentowano raport Komisji Europejskiej przygotowany w ramach instrumentu Policy Support Facility (PSF). W ramach PSF eksperci KE mogą wspierać zainteresowany kraj w przygotowaniu reform w obszarze badań naukowych i innowacji.

Wicepremier minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin rok temu zaprosił unijnych ekspertów do współpracy przy reformach nauki. "Zawsze warto uczyć się od innych, zawsze warto skonsultować nasz polski punkt widzenia z doświadczeniami i spojrzeniem przyjaciół" - powiedział w środę Gowin komentując decyzję o zaproszeniu ekspertów z KE.

Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej odpowiedzialny za badania i innowacje Robert-Jan Smits powiedział: "najważniejsze są konsultacje, otwarty dialog z zainteresowanymi, środowiskiem akademickim, mniej kontroli ze strony państwa, większa wolność, niezależność, międzynarodowa współpraca. Widząc takie plany - a takie są plany (resortu nauki - przyp. PAP), trudno mi nie być optymistą. I z optymizmem spoglądam na realizację tych planów".

Jarosław Gowin w swoim wystąpieniu podkreślił, że część uwag ekspertów KE pokrywa się z planami ministerstwa dotyczącymi reform. Zwracał uwagę, że w raporcie napisano m.in. o potrzebie podkreślenia roli rektora, jako zarządzającego uczelnią, większą współpracę nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wyraźne rozgraniczenie uczelni na zawodowe i akademickie, uproszczenie systemu finansowania uczelni, powołanie szkół doktorskich, proces oddolne konsolidacji czy zwiększenie autonomii. A to punkty zbieżne z przygotowywaną tzw. "Konstytucją dla nauki" czyli nową ustawą o szkolnictwie wyższym.

Wicepremier przypomniał, że projekt nowej ustawy o uczelniach zaprezentowany będzie 19 i 20 września w Krakowie.