Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie chce, aby studenci wieczorowi chodzili na zajęcia z dziennymi. To jedna ze zmian, którą zamierza zawrzeć w projekcie nowej ustawy dla uczelni, tzw. 2.0Obecnie w niektórych szkołach studia wieczorowe to fikcja. Uczelnie łączą bowiem zajęcia studentów stacjonarnych (dziennych) z niestacjonarnymi (wieczorowymi, zaocznymi).