Niektóre szkoły wyższe stracą uprawnienia do nadawania stopni naukowych . Z mapy zniknie część uniwersytetów.
DGP dotarł do zestawienia najważniejszych rozstrzygnięć zawartych w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Był on prezentowany pod koniec ubiegłego tygodnia na radzie Narodowego Kongresu Nauki (NKN). Autorem dokumentu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które jednak zastrzega, że ma on charakter roboczy. A ostateczne propozycje resortu poznamy 19 września na NKN w Krakowie.
Uprawnienia dla najlepszych