W każdym miejscu w Polsce ma być tak samo wyposażona szkoła podstawowa i dobrze przygotowany nauczyciel - powiedziała minister edukacji Anna Zalewska. Zapowiedziała, że w 2018 r. ruszy krajowy program doskonalenia nauczycieli, ogłoszony zostanie też program "Laboratorium".

"Będziemy wspierać nauczycieli. Będziemy umożliwiać im doskonalenie zawodowe - stanie się ono obowiązkowe. Jednocześnie będziemy wspierać nauczycieli, tak by pracowali również dla systemu - szkoła nie może być bez pedagoga szkolnego, szkoła nie może być bez doradcy zawodowego, czy doradcy metodycznego. Do 2019 r. w szkole te wszystkie zawody się pojawią" - zapowiedziała minister edukacji narodowej podczas uroczystej ogólnopolskiej inauguracji rok szkolny 2017/2018.

"Od stycznia 2018 r. rozpoczynamy doskonalenie zawodowe dla nauczycieli" - zapowiedziała. "Chcemy, aby obowiązywał krajowy program doskonalenia zawodowego. W połowie września nauczyciele, związkowcy, samorządowcy będą uczestniczyć w dyskusji na temat założeń tego programu" - wyjaśniła.

Mówiąc o doskonaleniu nauczycieli wskazała na edukację włączającą. "Potrzebujemy edukacji włączającej (...). Każde dziecko ma realizować swoje ambicje, swoje zamierzenia. Dla każdego dziecka musimy nauczyć się uczenia tego dziecka. Edukacja włączająca to nic innego jak wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami. Ono ma być w szkole, a my dorośli cierpliwie musimy się tego uczyć" - zaznaczyła.

Przypomniała, że w przygotowanym przez MEN projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych znalazła się propozycja zmian w Karcie Nauczyciela. Zgodnie z nią określone zostanie pensum dla szkolnych psychologów, pedagogów i logopedów. Ma ono wynosić maksymalnie do 22 godzin w tygodniu bezpośredniej pracy z dziećmi; obecnie nie ma ono określonego wymiaru. "Tak też potraktowaliśmy nauczyciela wspomagającego" - dodała Zalewska.

"Dziś zaczynamy (...) budowanie nowego systemu edukacji. Nie mógł on funkcjonować dalej bez 4-letniego liceum (...), bez szkoły zawodowej i wreszcie bez dobrej szkoły podstawowej, która w każdym dowolnym miejscu Rzeczpospolitej ma być taka sama, ma być tak samo wyposażona i ma być tak samo dobrze przygotowany nauczyciel kształcący dziecko" - podkreśliła.

Stąd - jak mówiła - nowe podstawy programowe kształcenia ogólnego, które są bardzo nowoczesne, dają wolność nauczycielowi. "To nauczyciel zbuduje program w zależności od tego, jaką będzie miał grupę, z jakim dziećmi będzie pracował, jakie będą ambicje tych dzieci, ich potrzeby" - powiedziała. Stąd - jak zaznaczyła - wymóg by każdym przedmiocie 20 proc. poświęcić na pracę projektami.

"Chcemy wspierać szkołę, by stawała się coraz bardziej nowoczesna" - zadeklarowała minister. Przypomniała, że obecnie tylko 20 proc. szkół ma szerokopasmowy internet, 25 proc. gimnazjów i 18 proc. szkół podstawowych ma gabinety przyrodnicze. Dlatego - jak poinformowała - w 2018 r. ogłoszony zostanie program "Laboratorium", po to w ciągu dwóch lat powstały takie gabinety. Dodała, że unowocześnieniu szkoły służą też programy mające na celu dostęp do szerokopasmowego internetu w szkołach oraz program "Aktywna tablica".