Remonty sal, zakup komputerów i szkolenia pracowników – m.in. na to uczelnie przeznaczyły pieniądze, które dostały za najlepszych maturzystów.W tym roku po raz pierwszy do uczelni publicznych, które w swoje progi przyjęły prymusów, popłynęły dodatkowe 82 mln zł. Taką możliwość dała nowelizacja z 2 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. poz. 2169), która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Pieniądze otrzymało 117 szkół.