3,5 tys. zł miesięcznie stypendium, egzaminy weryfikacyjne po dwóch latach , likwidacja zaocznych studiów doktoranckich – to niektóre ze zmian, o które zabiegają młodzi naukowcy.
Krajowa Reprezentacja Doktorantów, która jest ogólnopolskim przedstawicielem tego środowiska, dzisiaj zaprezentuje założenia do nowej ustawy dla szkół wyższych, tzw. ustawy 2.0. W spotkaniu na Politechnice Warszawskiej weźmie też udział Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Program zastąpi studia