Dyplom ukończenia uczelni wyższej nie zawsze jest gwarantem uzyskania pracy. Kierując się zasadą: „nauczyć, a nie uczyć” WPiA wychodzi naprzeciw wymaganiom pracodawców, oferując absolwentom programy studiów, które nie tylko umożliwiają zdobycie niezbędnej do dalszego życia zawodowego wiedzy, lecz także przygotowują ich do efektywnego wejścia na rynek pracy. W związku z tym, zapraszamy do skorzystania z naszej szerokiej oferty edukacyjnej, obejmującej m.in. 6 niestacjonarnych kierunków studiów II stopnia.
Jakie studia wybrać?

• ADMINISTRACJA
Dołącz do wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów. Zdobądź niezbędną wiedzę z zakresu ustroju i kompetencji organów państwowych, zarządzania publicznego a także polityki finansowej samorządu terytorialnego.
www.wpia.uni.lodz.pl/adm2

Reklama

• PRAWO MEDYCZNE
Przychodzi baba do lekarza, czyli dlaczego warto studiować Prawo Medyczne na WPiA UŁ

W regule „znaj swoje prawa” nie ma wyjątków, bez znaczenia, którą stroną przy rozwiązywaniu zaistniałego problemu jesteś. Do rekrutacji zapraszamy zarówno personel medyczny, jak i osoby niemające wcześniejszego doświadczenia z tą dziedziną.

Żeby lepiej zrozumieć, dlaczego studiowanie na kierunku Prawo Medyczne na WPiA może przynieść tak wiele korzyści skupmy się na jednym z przykładów:
Mężczyzna po wizycie u swych rodziców, schodząc z oblodzonych schodów poślizgnął się i upadł. Na miejsce został wezwany zespół ratownictwa medycznego. Po przybyciu lekarz zbadał pacjenta i ustalił, że pozostaje on pod wpływem alkoholu oraz że uskarża się na bóle kręgosłupa lędźwiowego. Mimo że lekarz sugerował choremu transport do szpitala, ten odmówił hospitalizacji. Prawdopodobnie z powodu stanu nietrzeźwości nie odczuwał bowiem silnie dolegliwości bólowych. Wówczas lekarz poinformował rodzinę pacjenta, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia chorego należy ponownie wezwać pogotowie ratunkowe. Następnego dnia rano stacja pogotowia ratunkowego przyjęła takie zgłoszenie. Ostatecznie pacjent został przewieziony do szpitala, gdzie poddano go operacji. Wskutek urazu kręgosłupa i zbyt późnego zabiegu został jednak sparaliżowany od pasa w dół i wymagał długotrwałej rehabilitacji. Utracił również zdolność do pracy w zawodzie. Poniesiony uszczerbek może uzasadniać odpowiedzialność cywilną oraz karną.
W przedstawionym stanie faktycznym kluczowe jest ustalenie, czy lekarz postąpił prawidłowo nie zabierając chorego do szpitala.
Rozwiązanie problemu: www.wpia.uni.lodz.pl/pmed


• PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Dzień dobry, dzwonię z ofertą sprzedaży niezastąpionych akcesoriów kuchennych
Problematyka ochrony danych osobowych odgrywa coraz większą rolę, a wiedza w tym zakresie staje się niezbędna. Ostatnia nowelizacja przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmiany projektowane, także na gruncie unijnym, świadczą o dynamicznym rozwoju tej dziedziny prawa. Jednym z przejawów tego rozwoju jest pojawienie się nowego zawodu, Administratora Bezpieczeństwa Informacji (inspektora ochrony danych osobowych), mającego kluczowe znaczenie dla każdego typu organizacji.

Jak wygląda to w praktyce? Skupmy się na jednym z przykładów:
Spółka XY będąca administratorem danych osobowych, pozyskuje zgody klientów na przetwarzanie danych do celów promocyjno-handlowych drogą telefoniczną. Ścieżka pozyskiwania zgody wygląda następująco: telemarketer, po przyjęciu zamówienia klienta na określony produkt, odczytuje mu informację: „Informuję Pana/Panią, że Pana/Pani dane osobowe zostały zapisane w bazie danych Spółki XY. Składając zamówienie wyraża Pan/Pani zgodę na to, aby Pana/Pani dane osobowe mogły być przetwarzane przez Spółkę XY w celach promocyjno-handlowych z zapewnieniem prawa wglądu, poprawy i kontroli zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przedmiotem powyższego stanu faktycznego jest kwestia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Rozwiązanie problemu: www.wpia.uni.lodz.pl/podo

• PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ
Zostań aktywnym uczestnikiem branży biznesowo-podatkowej i uzyskaj narzędzia pozwalające na sporządzanie i analizę sprawozdań finansowych oraz świadczenie usług doradczych w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego, a także prowadzenie ksiąg rachunkowych.
www.wpia.uni.lodz.pl/ppir

• PRAWO ZATRUDNIENIA – KADRY I PŁACE
Zostań specjalistą z zakresu prawnych i finansowych aspektów zatrudniania pracowników oraz kadrowo-płacowej obsługi przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej.
www.wpia.uni.lodz.pl/pz

• PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – NOWOŚĆ
Kierunek ten ma na celu dostarczenie wiedzy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących systemu zamówień publicznych w Polsce. Umożliwia wykształcenie specjalistów dysponujących wiedzą w zakresie prawa zamówień publicznych, mogących pełnić funkcje związane z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o zamówienia publiczne. Studia te mają charakter pionierski. Do tej pory kształcenie akademickie z tego zakresu realizowane było jedynie w formie studiów podyplomowych.
www.wpia.uni.lodz.pl/pzp