Do 3 lipca gminy mogą składać oferty o dotacje na tworzenie oraz utrzymanie miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych, które będą przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających specjalnej opieki.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło właśnie drugi konkurs w ramach programu „Maluch+” – edycja specjalna. Stanowi on realizację jednego z elementów programu „Za życiem”, który został przyjęty przez rząd pod koniec 2016 r. i ma wspierać rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi. Zgodnie z zasadami konkursu, mogą w nim startować wyłącznie gminy, które chcą zapewnić miejsca opieki dla dzieci należących do grupy docelowej.
Zaliczają się do niej dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki, w wieku od 1. do 3. roku życia, a w wyjątkowych sytuacjach – gdy utrudnione lub niemożliwe jest objęcie opieką przedszkolną – do ukończenia 4 lat. W szczególności dotyczy to maluchów z orzeczeniem o niepełnosprawności lub zaświadczeniem o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie, które powstały w okresie prenatalnym lub w czasie porodu. Jest to ten sam dokument, który jest wymagany w przypadku ubiegania się o 4 tys. zł jednorazowego świadczenia należnego na podstawie ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860).
Edycja specjalna konkursu jest podzielona na trzy moduły, na które łącznie przewidziane zostało 15 mln zł. W pierwszym samorządy mogą wnioskować o dotacje na utworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. Będzie ona mogła wynosić do 20 tys. zł na jedno miejsce. Z kolei moduł drugi to dofinansowanie na dostosowanie istniejących już miejsc do potrzeb dzieci zaliczanych do grupy docelowej, w kwocie do 10 tys. zł na jedno miejsce. Ostatnia część konkursu zakłada możliwość uzyskania środków na pokrycie bieżącego funkcjonowania utworzonych lub przystosowanych dla niepełnosprawnych dzieci miejsc (nie więcej niż 500 zł miesięcznie). W każdym module gmina musi zagwarantować wkład własny wynoszący 20 proc. kosztów realizacji inwestycji.
Aby otrzymać dotacje, gmina musi złożyć swoją ofertę na druku, który stanowi załącznik do ogłoszenia konkursowego znajdującego się na stronie internetowej MRPiPS (www.mrpips.gov.pl). Należy go przekazać do 3 lipca do właściwego urzędu wojewódzkiego w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.