Kolejne 25 mln zł przeznaczono w Podlaskiem na tworzenie żłobków dla najmłodszych. Wojewódzki Urząd Pracy, który prowadzi konkurs liczy na większą aktywność gmin w staraniach o te pieniądze.

Konkurs ogłoszono w ostatnich dniach; projekty można będzie składać od 30 czerwca do 8 sierpnia.

To czwarty taki konkurs, w którym będą przyznawane dotacje na żłobki z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - poinformował PAP zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (WUP) Hubert Ostapowicz.

Po poprzednich trzech konkursach, w regionie powstało 618 miejsc opieki dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. Ostapowicz ocenił, że to sporo, bo łącznie w regionie działa ok. trzech tysięcy takich miejsc.

Dotychczas chętniej z unijnych pieniędzy na żłobki i kluby malucha w regionie korzystały podmioty prywatne. Urząd pracy liczy, że tym razem aktywniejsze będą samorządy. "Ale nie jestem pewien czy tak się stanie" - dodaje Ostapowicz.

Z obserwacji WUP wynika, że chętniej po kolejne dotacje ubiegają się te podmioty, które już dzięki środkom zdobytym w poprzednich konkursach już założyły żłobki, teraz interesują się kolejnymi konkursami bardziej niż nowi potencjalni wnioskodawcy. "Ale to też chyba jest jakaś dobra informacja w tym kontekście, że ta biurokracja nie jest aż tak przerażająca, żeby te projekty zrealizować" - dodał wicedyrektor Ostapowicz.

Gminy pytają głównie o tzw. trwałość projektu. Jednym z warunków otrzymania dotacji jest konieczność utrzymania tworzonych miejsc opieki przez co najmniej dwa lata po zakończeniu wsparcia. "Niestety nie można od tego odejść, ale miejmy nadzieję, że jednak nie będzie to bariera bardzo duża" - mówi Hubert Ostapowicz. Dodał przy tym, że dotychczas nie było problemów z realizacją projektów pod tym względem, wszystkie są realizowane, są chętni do korzystania ze żłobków.

Z danych WUP wynika, że wciąż w zdecydowanej większości podlaskich gmin miejsc opieki dla najmłodszych w ogóle nie ma. Po ostatnich konkursach takie miejsca przybędą m.in. w Łapach, Choroszczy, żłobek powstał w Czarnej Białostockiej. W Wysokiem Mazowieckiem powstanie żłobek przyzakładowy, gdzie znajdą opiekę dzieci pracowników tamtejszej spółdzielni mleczarskiej.

Z dokumentu - analizy sytuacji społeczno-gospodarczej w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w Podlaskiem z października 2016 r. wynika, że w 2015 r. w regionie było nieco ponad 43 tys. dzieci poniżej trzeciego roku życia. To 3,6 proc. wszystkich mieszkańców województwa. Podlaskie było w 2015 r. na 12 miejscu w kraju pod względem liczby najmłodszych. Region - jak podano - "nie odbiega" od innych w Polsce pod względem zapewnienia dostępności maluchom do miejsc opieki.