Więcej studentów i doktorantów będzie mogło liczyć na umorzenie części kredytu na studia. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.

Obecnie osoba, która ukończy studia w gronie 5 proc. najlepszych studentów może liczyć na umorzenie 20 proc. kredytu, który zaciągnęła na kształcenie. Resort nauki zamierza wprowadzić trzy nowe progi.

Proponuje, aby osoby, które ukończą studia w gronie 1 proc. najlepszych absolwentów mogły liczyć na 50 proc. umorzenie pożyczki. Natomiast te, które zakończa naukę wśród 5 proc. najlepszych na 35 proc. upust, z kolei, ci którzy zakwalifikują się do 10 proc. najlepszych studentów dostaną 20 proc. rabatu.