Więcej studentów i doktorantów będzie mogło liczyć na umorzenie części kredytu na studia. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.

Obecnie osoba, która ukończy studia w gronie 5 proc. najlepszych studentów może liczyć na umorzenie 20 proc. kredytu, który zaciągnęła na kształcenie. Resort nauki zamierza wprowadzić trzy nowe progi.

Proponuje, aby osoby, które ukończą studia w gronie 1 proc. najlepszych absolwentów mogły liczyć na 50 proc. umorzenie pożyczki. Natomiast te, które zakończa naukę wśród 5 proc. najlepszych na 35 proc. upust, z kolei, ci którzy zakwalifikują się do 10 proc. najlepszych studentów dostaną 20 proc. rabatu.

„Rozwiązanie to będzie stanowiło zachętę do uzyskiwania w toku studiów wysokich wyników kształcenia, a jednocześnie powinno zwiększyć zainteresowanie kredytami, jako dodatkową formą pomocy finansowej dla studentów i doktorantów” – uzasadnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Eksperci chwalą pomysł.

– To krok z dobrą stronę – ocenia Robert Pawłowski, prezes Fundacji Fundusz Pomocy Studentom. – Studenci będą bardziej zmotywowani do tego, aby osiągać lepsze wyniki na studiach – dodaje.

Resort nauki chce też zobowiązać rektorów do sporządzania i ogłaszania – do dnia 31 grudnia – list rankingowych najlepszych absolwentów w danym roku akademickim.

Z wyliczeń MNiSW wynika, że zmiana będzie kosztowała budżet państwa 2,2 mln zł rocznie.

Etap legislacyjny

Projekt w trakcie konsultacji