Zmiana zasad udzielania kredytów studenckich może spowodować chaos przy ich przydzielaniu – ostrzegają eksperci. Chcą, aby minister nauki wstrzymał się z nimi przynajmniej do przyszłego roku.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaproponowało zmianę rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich. Skorzystają na nich zwłaszcza najlepsi absolwenci. Obecnie ci, którzy ukończą studia wśród 5 proc. osób z najlepszymi wynikami, mogą liczyć na umorzenie 20 proc. zaciągniętego kredytu. Resort nauki chce natomiast wprowadzić trzy nowe progi. Proponuje, aby osoby, które ukończą studia w gronie 1 proc. najlepszych absolwentów, mogły liczyć na 50 proc. umorzenie, zaś absolwenci z grona 5 proc. najlepszych – na 35-proc. upust. Z kolei ci, którzy zakwalifikują się do 10 proc. najlepszych dostaną 20 proc. rabatu. Projekt zawiera też wiele innych modyfikacji. Ma wejść w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Eksperci obawiają się jednak, że wprowadzanie ich na ostatnią chwilę może sparaliżować system. O przesunięcie wejścia w życie planowanego rozporządzenia wystąpił Bank Gospodarstwa Krajowego. Przypomina, że akcja kredytowa na rok akademicki 2017/2018 już trwa.
– Wejście w życie proponowanych przepisów w okresie składania wniosków kredytowych może stanowić utrudnienie zarówno dla studentów, jak i banków, które będą musiały dostosować swoje procedury oraz systemy informatyczne do nowego rozporządzenia – wskazuje Włodzimierz Kocon, wiceprezes BGK w opinii do projektu.
Dodaje, że umowy o współpracę, jakie podpisał BGK z innymi bankami kredytującymi, opierają się w znacznej mierze na zapisach rozporządzenia.
– Skala proponowanych zmian powoduje konieczność uzgodnienia z naszymi partnerami treści nowych umów o współpracy. Proponujemy zatem, aby zapisy nowego rozporządzenia zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. – informuje Kocon.
Resort nauki do tej propozycji na razie się nie odniósł. To jednak z powodu niedopatrzenia jego urzędników prace nad projektem się opóźniły. MNiSW rozpoczęło je już w maju. Zdążyłoby zakończyć prace przed rozpoczęciem kolejnej akcji kredytowej. Plany pokrzyżowało jednak Rządowe Centrum Legislacji.
– Należy zauważyć, że zgodnie z zasadami techniki prawodawczej nie nowelizuje się aktu wykonawczego zachowanego czasowo w mocy, chyba że ustawa wyraźnie przewiduje taką możliwość. Wobec faktu, że ustawodawca w art. 22 ust. 2 z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) nie przewidział możliwości nowelizowania rozporządzenia, konieczne jest opracowanie nowego aktu w tej sprawie – wskazał w opinii do projektu Robert Brochocki, wiceprezes RCL.
Resort nauki wycofał zatem pierwszy projekt, a nowy trafił do konsultacji w drugiej połowie lipca. Akcja kredytowa na rok akademicki 2017/2018 rozpoczęła się już 15 lipca.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach publicznych