Język polski, matematyka, język obcy oraz wybrany przez ucznia przedmiot dodatkowy – tak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty, który zastąpić ma zdawany obecnie egzamin gimnazjalny.

Nową formę sprawdzania wiedzy uczniów 8-letnej szkoły podstawowej uregulować ma rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu ósmoklasisty. Jak wynika z przedstawionego projektu aktu, egzamin będzie miał charakter zewnętrzny i dotyczyć będzie materiału z czterech przedmiotów:

1. Język polski

Egzamin języka z polskiego odbywać będzie się pierwszego dnia. Czas trwania egzaminu to 120 minut.

2. Matematyka

Do egzaminy z matematyki uczniowie przystąpią drugiego dnia. Czas na rozwiązanie zadań wyniesie 100 minut.

3. Język obcy nowożytny

Trzeciego dnia egzaminu uczniowie zmierzą się z jednym językiem obcym nowożytnym: angielskim, hiszpańskim, niemieckim, francuskim, włoskim, rosyjskim lub ukraińskim. Egzamin językowy potrwa 90 minut. Uczniowie będą zdawać egzamin z tego języka, którego uczą się podczas obowiązkowych zajęć w szkole.

4. Przedmiot do wyboru

Również trzeciego dnia egzaminu uczniowie kończący szkołę podstawową będą musieli podejść obowiązkowo do jednego wybranego przez siebie przedmiotów. Do wyboru będzie: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Czas trwania tego egzaminu wynosić będzie także 90 minut.

Jak wynika z uzasadnienia do projektowanego rozporządzenia, Centralna Komisja Egzaminacyjna do 1 września 2017 r. ma opracować i ogłosić przykładowe zadania, które mogą pojawić się na pierwszym egzaminie ósmoklasisty.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r. Pierwszy egzamin ósmoklasisty uczniowie napiszą w semestrze 2018/2019.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania