Cięcia wynagrodzeń, zwolnienia, ograniczanie liczby miejsc na studiach, ściąganie studentów i naukowców z zagranicy – taki jest efekt nowych zasad finansowania akademii.
Co druga uczelnia nadzorowana przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego otrzymała w tym roku niższą dotację na kształcenie studentów niż w 2016 r. To efekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.U. poz. 2016), która weszła w życie 1 stycznia 2017 r.
Nowy porządek