Naukowcom jest potrzebna pewna stabilność, lecz konieczna jest też motywacja do pracy. Pierwszy krok do rozszczelnienia polskiego modelu studiów to zatrudnienie kontraktowe, na określony czas - tłumaczy Roman Cieślak rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.
Naprawdę uważa pan, że studia powinny być darmowe?
Tak.