Anna Zalewska podpisała we wtorek kluczowe dla reformy oświaty rozporządzenie – w sprawie podstawy programowej. To dokument, który określa, jaką wiedzę i umiejętności mają zdobyć uczniowie na poszczególnych etapach nauki.
Na jego podstawie autorzy i wydawcy przygotowują podręczniki, nauczyciele programy nauczania, a Centralna Komisja Egzaminacyjna układa testy na koniec szkoły. Na razie program gotowy jest dla podstawówki i szkół branżowych, czyli następców dzisiejszych zawodówek. W przygotowaniu są kolejne dokumenty – dla liceum i technikum.
Według zapewnień MEN prace nad podstawą trwały rok – od lutego ubiegłego roku. W listopadzie resort udostępnił pierwszy szkic dokumentu. Od tego czasu zbierał do niego uwagi. Łącznie naukowcy, społecznicy, nauczyciele, związkowcy przysłali ich ok. 800.