Ministerstwo Edukacji Narodowej chce przywrócić przywileje tym, którzy wcześniej je stracili. Takie działania oburzają samorządy.
Osoby zatrudnione w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które do 2 stycznia 2014 r. mogły korzystać z uprawnień nauczycielskich, mają szanse znów je odzyskać. Z naszych informacji wynika, że resort edukacji, przy okazji zmian dotyczących finansowania oświaty i tych dotyczących statusu nauczycieli, chce też wobec takich osób przywrócić Kartę nauczyciela. Dotyczyłoby to tylko tej grupy, która wciąż pracuje i która korzystała z jej przywilejów. Zmiany nie obejmą pracowników, którzy byli zatrudniani na podstawie kodeksu pracy. W efekcie osoby, które trzy lata temu pracowały na podstawie karty, zyskają bonusy związane z krótszą pracą i wyższym wynagrodzeniem.
Wracają do karty