W 2018 r. wszystkie szkoły w Polsce mają być podłączone do internetu – zapowiedziała minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Będą połączone w jedną, spójną sieć - Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE).

„Wszystkie dzieciaki mają mieć te same szanse, te same możliwości wykorzystywania platform edukacyjnych, materiałów edukacyjnych, żeby rozwijać się, kształcić, konkurować z innymi, bawić się, spotykać rówieśników z innych stron świata on-line” – powiedziała w środę w Lublinie Streżyńska.

Projekt OSE – realizowany przez ministerstwa cyfryzacji oraz edukacji narodowej - zakłada stworzenie sieci dostępu do internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce, których jest ok. 30,5 tys. Sieć ta będzie operowana przez wyznaczony podmiot, który będzie odpowiedzialny za jej utrzymanie, a także m.in. dostarczanie szkołom dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, dostarczanie treści edukacyjnych oraz wsparcie w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

Streżyńska powiedziała, że dotychczas było dużo inicjatyw podejmowanych przez rządy, samorządy, czy organizacje pozarządowe, dotyczących cyfryzacji w edukacji, ale miały one dosyć rozproszony charakter. W OSE – jak tłumaczyła - chodzi o to, żeby zintegrować te działania i „stworzyć takie same szanse dla wszystkich dzieci w całej Polsce”.

„E-dzienniki, e-podręczniki, zintegrowane platformy edukacyjne - żeby to wszystko zadziałało jest potrzebny bardzo szybki internet” – zaznaczyła.

OSE będzie siecią wirtualną opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej, wybudowanej w całości ze środków komercyjnych jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

„Za tym stoi 3,5 mld zł całościowej inwestycji w sieć szerokopasmową w Polsce, która nie tylko obejmie szkoły, ale także te najbardziej wykluczone +białe+ obszary w Polsce, w ramach konkursów organizowanych w pierwszej osi programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” – powiedziała Streżyńska.

Ponadto – jak zaznaczyła – dodatkowo 120 mln zł przeznaczono na naukę kodowania dla nauczycieli i uczniów, głównie w ośrodkach wiejskich i wiejsko-miejskich.

Streżyńska była jednym z sygnatariuszy podpisanego w poniedziałek w Lublinie porozumienia o współpracy między miastem Lublin a instytutem Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), który na zlecenie ministerstwa prowadzi pilotaż programu OSE. Porozumienie dotyczy włączenia do OSE budowanego w Lublinie zintegrowanego systemu informatycznego dla 160 funkcjonujących w tym mieście szkół, z dostępem do internetu o przepustowości 1Gb/s.

„W Lublinie powstała inicjatywa, która odpowiada moim najśmielszym snom, z którymi przyszłam do ministerstwa licząc bardzo na to, że do każdej szkoły doprowadzimy taki jednogigowy internet ” – powiedziała Streżyńska.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk powiedział, że budowany system zakłada także aplikacje, które umożliwiają elektroniczny obieg dokumentacji w szkołach. „Budujemy kompleksowy system obsługi jednostek oświatowych i chcemy, żeby był spójny z ministerialnym i jednocześnie, aby w zakresie tych szeroko rozumianych e-usług był komplementarny do działań ministerialnych. To porozumienie jest ważne, bo administracja publiczna powinna współdziałać w tych obszarach, w których mamy ten sam cel” – zaznaczył Żuk.

NASK od kwietnia ub. roku prowadzi pilotaż programu OSE, który obejmuje m.in. podłączenie 26 szkół z woj. mazowieckiego i podlaskiego do sieci dostępu do internetu o przepustowości do 1 Gb/s. „Samo dostarczenie internetu to nie wszystko. Ważne, żeby to był jeszcze internet, który jest zabezpieczony” – zaznaczył dyrektor NASK Wojciech Kamieniecki.

Całość kosztów ponoszonych na funkcjonowanie OSE (wraz z dostarczaniem usług do szkół) ma być pokryta z budżetu państwa w pierwszych latach jej działania.