Wiedza o odkryciach powinna docierać do jak najszerszych kręgów społecznych, nie tylko do dorosłych, ale także do dzieci – mówił w poniedziałek w Miękini k. Krakowa wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Podczas konferencji prasowej w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH wicepremier zaznaczył, że społeczna odpowiedzialność nauki, to – obok dążenia do doskonałości naukowej i dążenia do budowania pomostu między nauką a biznesem – trzeci filar strategii resortu nauki i szkolnictwa wyższego.

„Chodzi o to, aby docierać z wiedzą o odkryciach i praktycznych zastosowaniach tych odkryć do jak najszerszych kręgów społecznych. Chodzi o to także, by interesować tymi odkryciami nie tylko dorosłych, ale także dzieci, bo one są najbardziej chłonne i najłatwiej w młodym wieku wzbudzić zainteresowania naukowe” – zaznaczył wicepremier mówiąc o społecznej odpowiedzialności nauki. Jak podkreślił, „odkrycia naukowe przekładają się na komfort, jakość życia wszystkich Polaków”.

W Centrum w Miękini Gowin podziękował AGH za to, że włącza się w tę strategię społecznej odpowiedzialności. Pochwalił OZE-busa – jeżdżącą pracownię, wyposażoną m.in. w sprzęt służący prezentacji przyczyn niskiej emisji i sposobów jej likwidacji. „Jestem pewien, że dzięki działalności tego busa nie tylko wśród młodych adeptów nauki wyłonią się ci, którzy będą kontynuatorami dokonań panów profesorów, ale że dzięki temu podniesie się ogólna kultura ekologiczna mieszkańców Małopolski” – mówił wicepremier i zauważył, że pod Krakowem i w okolicach nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkim problemem jest smog i zanieczyszczenie powietrza.

owin dodał także, że OZE-bus ma podobną misję co Naukobus - jeżdżące po Polsce mobilne laboratorium, które odwiedza przede wszystkim szkoły podstawowe i gimnazja. Zarówno w OZE-busie, jak i w Naukobusie, najmłodsi mogą w sposób praktyczny poznawać naukę.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH w Miękini to nowoczesny ośrodek naukowy i edukacyjny, współpracujący także z przedsiębiorcami. Centrum zajmuje się odnawialnymi źródłami energii. Na terenie jednostki są instalacje grzewcze oparte na pompach ciepła i kolektorach słonecznych oraz instalacje wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewowej, hybrydowa instalacja fotowoltaiczno-wiatrowa. Zainstalowany jest także m.in. profesjonalny system pomiaru prędkości i kierunku wiatru, stanowiska dydaktyczne pomp ciepła, mikroenergetyki wiatrowej, ogniw paliwowych.

Z oferty ośrodka korzystają studenci, ale i uczniowie szkół ponadpodstawowych, przedstawiciele lokalnych samorządów, ekodoradcy, przedsiębiorcy specjalizujący się w projektwaniu i montażu urządzeń OZE.

Centrum w Miękini wciąż się rozwija. AGH wraz z lokalnymi samorządami planuje tu stworzyć Park Naukowo-Technologiczny Miękinia – istniejąca infrastruktura zostałaby wyposażona w dodatkowych sprzęt, m.in. kotły stałopalne, a także w laboratoria, m.in. laboratorium magazynowania ciepła i chłodu, laboratorium wód i ścieków.