O ponad 362 mln zł wnioskowały gminy i podmioty prywatne na rozwój placówek przeznaczonych dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. Złożone przez nie wnioski przewyższyły przewidzianą na ten cel kwotę, która wynosiła 151 mln zł.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło tegoroczną edycję konkursu w ramach programu Maluch+. Jest on prowadzony od 2011 r. i umożliwia uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa na zakładanie żłobków, klubów dziecięcych (lub rozbudowę tych istniejących), i zatrudnianie dziennych opiekunów, a także na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania miejsc w działających już placówkach, o ile powstały w poprzednich latach z udziałem środków Malucha+. Konkurs na 2017 r. był podzielony na cztery moduły. W pierwszym z nich mogły wystartować wyłącznie gminy, które zamierzają w tym roku uruchomić nowe placówki lub utworzyć nowe miejsca (wraz z środkami na ich utrzymanie w br.). Oferty złożyły 103 gminy na łączną kwotę 86,3 mln zł. Resort zdecydował, że na ten moduł rozdysponowanych będzie 46,4 mln zł. Tym samym budżetowe wsparcie otrzyma każdy samorząd, ale w niższej wysokości, uzależnionej od liczby uzyskanych punktów.
– Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na adaptację kolejnych pomieszczeń w budynku, w którym już teraz funkcjonuje żłobek, co pozwoli zwiększyć liczbę dostępnych miejsc o 25. Kwota dotacji, o którą się staraliśmy, wynosiła 498 tys. zł, ale mamy otrzymać 246 tys. – mówi Jolanta Stawrowska, kierownik wydziału spraw społecznych Urzędu Miasta w Koninie.
Drugi moduł konkursu, w którym mogły brać udział zarówno gminy, jak i właściciele prywatnych żłobków i klubów dziecięcych, przewiduje dotacje na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania. W jego ramach zakwalifikowane zostały oferty złożone przez 236 samorządów oraz 961 podmiotów prywatnych. Gminy ubiegały się o 59,8 mln zł na 12,6 tys. miejsc, a właściciele niepublicznych placówek o 136,4 mln zł na 30,2 tys. miejsc. Również w tym przypadku, ze względu na ograniczoną pulę pieniędzy przeznaczonych na cały program oraz konieczność wsparcia pozostałych modułów, resort rodziny postanowił, że każda oferta będzie objęta dofinansowaniem, tyle że w niższej wysokości. Dotacja ma wynosić 140 zł miesięcznie na dziecko (regulamin konkursu zakładał, że będzie to nawet do 400 zł).
Dużym zainteresowaniem cieszyły się też skierowany do uczelni moduł trzeci Malucha+ oraz czwarty, który był nowością w tegorocznej edycji konkursu. Podmioty niegminne mogły się bowiem po raz pierwszy starać o pieniądze na tworzenie nowych miejsc opieki i od razu zgłosiły zapotrzebowanie na 74,5 mln zł. Decyzją ministerstwa trafi do nich 33 mln zł.
Łącznie dzięki programowi Maluch+ w 2017 r. powstanie 12 tys. miejsc opieki (w nowych lub rozbudowywanych placówkach), a prawie 43 tys. już działające zostaną objęte dofinansowaniem na bieżące koszty utrzymania.