Za rok przyszli adwokaci i radcy prawni będą musieli wykazać się znajomością zasad wykonywania zawodu. Za sprawdzenie ich wiedzy komisja otrzyma wyższe wynagrodzenie.
Koszt przeprowadzenia zawodowego egzaminu adwokackiego i radcowskiego wzrośnie o 192 zł, a biorącym w nim udział karmiącym matkom przysługiwać będą dwie półgodzinne przerwy. Tak wynika z przesłanych przez resort sprawiedliwości do konsultacji projektów rozporządzeń w sprawie przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i radcowskiego.
Nowe regulacje będą zastosowane w dniach 15–18 marca 2016 r., kiedy to po raz pierwszy prawnicze egzaminy zawodowe przeprowadzane będą w zmienionej formule. Nowe rozwiązania wprowadzone zostały nowelą ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829). Egzaminy składać się będą nie z czterech – jak dotychczas – części, lecz z pięciu, i trwać będą cztery dni. W pierwszym dniu zdający rozwiązywać mają zadanie z zakresu prawa karnego, w drugim – zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, w trzecim – z zakresu prawa gospodarczego. Czas na rozwiązanie każdego z nich wynosić ma 360 minut. Natomiast w czwartym dniu egzaminu zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa administracyjnego oraz – co stanowi nowość – zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki, a czas na rozwiązanie wynosić będzie łącznie 480 minut.