W sobotę 26 września 2015 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju, po raz dziesiąty, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz ósmy państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.

Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzyma kandydat, który odpowie poprawnie co najmniej na 100 pytań.

Egzaminy na aplikacje zostaną jednocześnie przeprowadzone w 24 miastach w Polsce przez 68 komisji egzaminacyjnych (28 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 27 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisji ds. aplikacji notarialnej, 7 komisji ds. przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą).

W skład każdej z komisji egzaminacyjnej wchodzi 7 osób: przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości (sędziowie sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego), osoby delegowane przez odpowiednie organy samorządów: adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego oraz pracownik naukowy będący co najmniej doktorem habilitowanym nauk prawnych. W przypadku aplikacji adwokackiej i radcowskiej, w skład komisji wchodzi ponadto prokurator.

W 2015 r. do egzaminów na aplikacje dopuszczonych zostało 9 241 osób, w tym:

na aplikację adwokacką – 3 066 osób,
na aplikację radcowską – 4 785 osób,
na aplikację notarialną – 767osób,
na aplikację komorniczą – 623 osoby.


Dla przypomnienia, w roku 2014 do egzaminów wstępnych na aplikacje dopuszczonych zostało łącznie 10 108 osób:

na aplikację adwokacką – 3 845 osób (przystąpiło 3 680, zdały 1974 osoby tj. 53,6%),
na aplikację radcowską – 4 885 osób (przystąpiło 4 761, zdało 2 313 osób, tj. 48,6%),
na aplikację notarialną – 820 osób (przystąpiły 794, zdało 350 osób, tj. 44,1%),
na aplikację komorniczą – 558 osób (przystąpiło 538, zdało 181 osób, tj. 33,6%).
Jak wynika z powyższych danych, zdecydowanie mniej kandydatów zgłosiło się w roku bieżącym do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Niewielki spadek chętnych odnotowuje się w przypadku aplikacji radcowskiej i notarialnej, natomiast zainteresowanie aplikacją komorniczą jest wyższe niż w roku ubiegłym.Egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzamin konkursowy na aplikację komorniczą odbywają się na zasadach określonych odpowiednio w:

  • ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1214 i 1917),
  • ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507, z późn. zm.)oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1234 i 1929),
  • ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1196 i 1225),
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. poz. 1078, z późn. zm.).

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości