statystyki

Lekarz rodzinny może wypisać lek osobie przewlekle chorej, tak jak specjalista

02.05.2012, 07:14; Aktualizacja: 02.05.2012, 09:37

W cieniu dyskusji na temat wskazywania odpłatności za lek pozostaje nie mniej istotna sprawa, a mianowicie – czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać recepty refundowane.

Reklama


Reklama


Problem ten najwyraźniej zarysowany jest w przypadku recept na leki w schorzeniach, które ściśle przynależą do określonej specjalizacji lekarskiej. Przykładowo – do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zgłasza się pacjent, którego objawy i wyniki badań jasno wskazują na cukrzycę. Czy wówczas może on samodzielnie rozpocząć leczenie, przepisując odpowiednie leki, czy też może jedynie skierować pacjenta do diabetologa?

Obawy medyków

Źródłem wątpliwości były interpretacje oddziałów NFZ. Lekarze, chcąc uniknąć kar, nie przepisywali recept refundowanych pacjentom nieposiadającym odpowiedniego zaświadczenia z poradni specjalistycznej.

8,2 mld zł wyda w tym roku Narodowy Fundusz Zdrowia na refundację leków

Podstawą poglądów wyrażanych przez niektóre oddziały NFZ wydają się być zapisy zawarte w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z par. 12 ust. 5 i 6 ogólnych warunków, lekarz zajmujący się pacjentem w poradni specjalistycznej ma obowiązek, co najmniej co 12 miesięcy, poinformować lekarza POZ o rozpoznaniu, rokowaniu, sposobie leczenia i ordynowanych lekach. Lekarz POZ, po uzyskaniu takiej informacji, może kontynuować leczenie farmakologiczne zastosowane przez lekarza specjalistę.

Na tej podstawie uznawano, że lekarz POZ zobowiązany jest skierować pacjenta do specjalisty, a dopiero po otrzymaniu odpowiedniego zaświadczenia może kontynuować leczenie.

Równi w przepisywaniu

Podstawowymi wymaganiami formalnymi, umożliwiającymi wystawianie recept refundowanych, jest zatrudnienie lub wykonywanie zawodu u świadczeniodawcy (czyli np. w przychodni), który zawarł z NFZ odpowiednie umowy, albo zawarcie umów z funduszem przez samego lekarza.

Obowiązujące przepisy przyznają lekarzom uprawnienie do przepisywania leków, którego zakres jest bardzo szeroki. Zgodnie z art. 45 ustawy o zawodach lekarza i dentysty lekarz może ordynować leki dopuszczone do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Przepisy te nie zawierają norm, które uprawniałyby jedynie lekarzy danych specjalności do ordynowania określonych leków.

Analiza przepisów wskazuje, że ustawodawca, chcąc ograniczyć możliwość wystawiania recept, robi to w sposób wyraźny – przykładowo, zgodnie z art. 15 ust. 3c ustawy o zawodach lekarza i dentysty, lekarz w takcie stażu nie może przepisywać recept. Skoro więc brak jest wyraźnych zapisów dających jedynie ograniczonemu kręgowi lekarzy prawo do przepisywania danych leków, to należy uznać, że lekarze POZ mają co do zasady takie same możliwości przepisywania leków, jak lekarze specjaliści.

Zazwyczaj pacjenci w pierwszej kolejności trafiają do lekarza POZ. Czynności przez niego wykonywane obejmują badanie stanu zdrowia pacjenta, rozpoznanie oraz leczenie chorób. Zgodnie z art. 37 ustawy o zawodach lekarza i dentysty, lekarz, w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, jeśli uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej, powinien zasięgnąć opinii właściwego lekarza specjalisty.

Tak więc zaangażowanie specjalisty powinno mieć miejsce dopiero, jeżeli lekarz POZ ma wątpliwości co do diagnozy lub leczenia pacjenta, oraz uznaje w świetle posiadanej wiedzy, że wyrażenie opinii przez specjalistę będzie pomocne.

Należna refundacja

Nieprawidłowa jest także taka opinia, że w omawianej sytuacji można wypisywać jedynie recepty ze 100-proc. odpłatnością. Uprawnienie pacjenta do otrzymania leku refundowanego zależy przed wszystkim od trzech przesłanek: stwierdzenia danego schorzenia, posiadania statusu osoby ubezpieczonej oraz możliwości stosowania danego leku w danym schorzeniu zgodnie z obwieszczeniem ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków.

Refundacja jest zasadna, niezależnie jaki lekarz dokonał diagnozy (zakładając, że diagnoza znalazła odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji medycznej).

Nie istnieją podstawy do ograniczania tego uprawnienia pacjentów, a więc w wypadku zdiagnozowania określonego schorzenia lekarz POZ może przepisać określony lek i wskazać poziom refundacji tak samo, jak mógłby to uczynić lekarz specjalista.

Zmiana terapii w POZ

Rozważenia wymaga także kwestia możliwości samodzielnej zmiany przez lekarza POZ terapii zaordynowanej przez specjalistę. Zakazanie lekarzowi POZ dokonywania zmiany terapii stanowiłoby nieuzasadnione ograniczenie jego kompetencji.

Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której lekarz, ponoszący osobistą odpowiedzialność za leczenie pacjenta, musiałby opierać się jedynie na opinii innego medyka. Nawet jeśli widziałby, że stan pacjenta uległ zmianie, to mógłby jedynie skierować go ponownie do specjalisty. Brak przepisów dających podstawę do takiego ograniczenia, w zestawieniu z opisywanym już zakresem kompetencji wszystkich lekarzy prowadzi do wniosku, że nawet jeśli lekarz POZ otrzymał od lekarza specjalisty informację wskazującą sposób leczenia i zaordynowane leki, to może on samodzielnie zweryfikować prawidłowość takiej terapii oraz dokonywać w niej zmian, np. poprzez przepisanie innych leków albo zmianę dawkowania (o ile oczywiście istnieją ku temu przesłanki medyczne). Potrzeba zmiany farmakoterapii może wynikać również z przyczyn związanych z sytuacją finansową pacjenta, wówczas gdy możliwe jest obniżenie kosztów leczenia.

NFZ koryguje

Na szczęście dla pacjentów i lekarzy centrala NFZ stara się skorygować wcześniejsze interpretacje.

W komunikacie opublikowanym 10 lutego 2012 r. przedstawiono korzystną dla pacjentów interpretację. W szczególności NFZ podkreślił, że przepisy par. 12 ust. 5 i 6 ogólnych warunków umów nie ograniczają kompetencji zawodowych decyzji lekarzy POZ.

NFZ uznał również, że dysponowanie przez lekarza POZ wydaną przez specjalistę informacją, o której mowa w przepisach, nie wyklucza samodzielnego zweryfikowania zasadności zaordynowania leków, o których wypisanie pacjent zwrócił się do lekarza POZ. Fundusz podkreślił również, że posiadanie informacji od specjalisty nie ma decydującego znaczenia co do możliwości leczenia przez lekarzy POZ chorób przewlekłych i stanowi to nieuprawnioną nadinterpretację przepisów.

W wypadku zdiagnozowania określonego schorzenia lekarz POZ może przepisać określony lek i wskazać poziom refundacji tak samo, jak mógłby to uczynić lekarz specjalista

Tomasz Klimczak, Maciej Siwiec, Prawnicy w dziale prawa farmaceutycznego kancelarii Salans

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

 • bul Komoeowksi(2012-05-05 22:07) Odpowiedz 30

  wg naszego rządu to dobry pacjent to martwy pacjent, bo skąd ma brac pieniądze pacjent z przewlekłą chprobą, jak co kwartał leki "idą"w górę. Rżasd z Tuskiem realizuje polikę "dobry emeryt to martwy emeryt"

 • pacjentka(2012-05-03 00:31) Odpowiedz 10

  no przecież chodzi o to, żeby nie refundować, np. czeka się rok do specjalisty, u niego w gabinecie akurat nie mamy ataku astmy, nie mamy diagnozy, dalej za lek płacimy 100 %, ale, że lekarz rodzinny nie umie stwierdzić cukrzycy, bo się boi pasków wypisać biedaczek refundowanych, to jak on to uzasadnia w dokumentacji, może powinien na studia wrócić ?

 • guzik(2012-05-02 22:37) Odpowiedz 10

  W ostatecznym rozrachunku ważne jest wypisanie aktu zgonu.
  Boże miej Polskę w opiece.

 • lekarz rodzinny(2012-05-02 15:59) Odpowiedz 00

  odp. lista refundacyjna zmienia sie teraz co 2 miesiace. co bylo wczoraj na R jutro moze byc na 30 lub 50 proc. i odwrotnie.

 • Stanisław zStargardu(2012-05-02 13:47) Odpowiedz 00

  Jestem cukrzykiem,biorę trzy razy insulinę.Mój lekarz diabetolog przepisuje paski do pomiaru glukozy na ryczałt,natomiast lekarz rodzinny z 30% opłatą.Wcześniej lekarz rodzinny też mi przepisywał na ryczałt.Jak to właściwie to jest?

 • zen(2012-05-02 18:46) Odpowiedz 00

  głupota ludzka nie zna granic zamiast ulatwiac to utrudniają

 • m.(2012-05-02 19:44) Odpowiedz 00

  A co z lekarzami, którym wlepiono kary za przepisanie leku bez "podkładki" od specjalisty? Anulowano karę choć jednemu?

 • lekarz(2012-05-02 21:29) Odpowiedz 00

  Problem nie dotyczny takich chorób ja cukrzyca , bo dość łątwo je zdiagnozować. Dużo trudniej jesy z przerostem prostaty , astmą oskrzelową, czy innymi chorobami, które aby zdiagnozować trzeba wykonac badania niedostępne dla lekarza rodzinnego. Urzędnicy rzeczywiście mówią, że lekarz może wypisac każdy lek, ale najpierw musi postawic rozpoznanie , a do rozpoznania potrzebne są badania , których lekarz rodzinny nie może zlecić.

 • WL(2012-05-03 11:56) Odpowiedz 00

  Nie chodzi o to czy może, tylko co stwierdzą urzędasy NFZ, od których decyzji odwołać się można tylko do ... NFZ. Nikt nie ma ochoty płacić olbrzymich kar zależnych od widzimisię urzędników.

 • starsza(2012-05-03 13:43) Odpowiedz 00

  do specjalisty można się dostać za własne pieniądze a emeryt może np do endokrynologa za 1,5 roku, nawet jeżeli pracuje i dokłada z pracy na ubezp. zdrowotne.
  Lekarz rodzinny (nowy-wrzeszczał na mnie- bo " nie po to uczyłem się na studiach tyle lat żeby pacjent dyktował mi co i jak mam robić!!!" Prosiłam o wypisanie pasków...)- bo odszedł wspaniały lekarz z przychodni. Dr Horała to trzeci lekarz w moim życiu współpracujący z pacjentem i bardzo żałuję ze zmienił nas.

 • opa(2012-05-04 13:03) Odpowiedz 00

  Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w sprawie stosowania przepisów § 12 ust. 5 i 6 Ogólnych warunków umów
  z dnia 2012-02-21, a nie z 10-go lutego.

 • doświadczony(2012-05-04 17:42) Odpowiedz 00

  jak nie potrzafisz leczyć, to jesteś "specjaklistą od leczenia" w NFZ
  nie zawsze trzeba wykonać szerwg badań aby stwierdzić stan choroby - kiedy nie było procedur był chory i myslenie

 • lekarka POZ(2012-05-06 12:47) Odpowiedz 00

  "kiedy nie było procedur był chory i myslenie"
  Tak, ale wtedy nie było urzędników NFZ, którzy pytają : a jak pani udowodni chorobę? a pani nie jest specjalistą i wlepiaja kary.

 • jagoda 49(2012-05-25 19:34) Odpowiedz 00

  lecze sie na RZS od 2004 r,te chorobe wykryl mi moj aktualny lekarz rodzinny.Moj lekarz rodzinny,kierowal mnie do szpitala kilkakrotnie na o>reumatologii.W mojej karcie na wypisy z tych pobytow.Biore salazopyrin en od 2004 r i nadal biore ten lek.Dlaczego moj lekarz rodzinny wypisuje mi recepte z odplatnoscia 100proc. jest b.drogo.I jeszcze jedna sprawa-aktualny moj lekarz rodzinny,prowadzil gabinet reumatologiczny,w ktorym rowniez bylam pacjentem,ale Moja Przychodnia zlikwidowala 3 lata temu ten gabinet.Wobec powzszego,prosze mi odpisac i podac podst.prawna,czy moj lekarz rodz.moze mi wypisywac ten lek,nie obawiajc sie kary .DZIEKUJE za wyjasnienie

 • Mama(2016-07-15 14:04) Odpowiedz 00

  A ja mam pytanie? Kto wymyślił te bzdurne przepisy! Córka miała atak astmy i nie dostała leku na refundację od lekarza POZ,tylko na 100%. Mam pytanie, to po co,co miesiąc ja płacę składki, żeby kupować leki na 100%. A panie lekarki zastawiały się ,kto za nie będzie płacił kary? Czas już znieśc nieżyciowe przepisy i być bliżej ludzi, anie czekać, żeby pacjentowi wystawić akt zgonu. Dobry pacjent to martwy pacjent.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama