O tym, że w zeznaniu za 2011 r. trzeba wykazać wszystkie zarobione pieniądze, wie większość podatników. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w PIT trzeba też ująć inne przychody, np. uzyskane ze sprzedaży auta.

– Jeśli ktoś dokonuje w sposób częstotliwy, z zamiarem zarobkowym, sprzedaży pojazdów, to należałoby uznać, że prowadzi działalność gospodarczą – ostrzega Aldona Szady-Ślaska, doradca podatkowy, menedżer w Deloitte.

Przy sprzedaży auta przed upływem pół roku podatnik najczęściej poniesie stratę. Nie zapłaci więc podatku. Stratę jednak będzie można rozliczyć w ciągu 5 lat, ale tylko z dochodami z tego samego źródła

Gdy zbycie rzeczy ruchomej nastąpiło po upływie pół roku od końca miesiąca, w którym doszło do nabycia, wówczas w ogóle nie rozpoznajemy przychodu i taka transakcja nie rodzi skutków w PIT.

Dochód ze sprzedaży rzeczy ruchomych powinien być wykazany w zeznaniu PIT-36 w pozycji inne źródła (wiersz 8) w terminie do 30 kwietnia i opodatkowany według skali podatkowej (ze stawkami 18 i 32 proc.).

– Nie ma obowiązku odprowadzenia zaliczek od takiego dochodu w trakcie roku – dodaje ekspert z Deloitte.

Podstawą opodatkowania jest dochód, tj. różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży samochodu a kosztem jego nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. Przychodem jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (np. koszty pośrednictwa w zbyciu, koszty zawarcia umowy, wystawienia na aukcji). Jeżeli cena, bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

PIT 2011 - 102 dni zostały na złożenie PIT za rok 2011

Aldona Szady-Ślaska tłumaczy, że za koszty uzyskania przychodu uważa się przede wszystkim udokumentowane koszy nabycia. Będzie to zatem cena zakupu samochodu. Za nakłady należałoby uznać np. zakup części zamiennych czy koszty modernizacji, montażu dodatkowego wyposażenia.