Podatnik, który najem lokalu rozliczał w ciągu roku na ogólnych zasadach, wykazuje w deklaracji PIT-36 składanej do końca kwietnia również inne zyski opodatkowane według skali.
Właściwym formularzem zeznania rocznego jest w tym przypadku PIT-36. Podatnik wybiera ten druk także wtedy, gdy jednocześnie uzyskuje inne dochody opodatkowane na ogólnych zasadach, np. z pracy na etacie, emerytury czy działalności wykonywanej osobiście. W jednym PIT będzie mógł wykazać je wszystkie, a podatek zapłaci od łącznej kwoty uzyskanego dochodu. Zaletą rozliczania należności z najmu według skali podatkowej jest możliwość uwzględniania kosztów uzyskania przychodów.

Dochody z najmu sumuje się wraz z innymi uzyskanymi w roku dochodami opodatkowanymi według skali

Przychodem dla wynajmującego jest kwota czynszu najmu. Aby uzyskać dochód, przychód ten pomniejsza się o koszty. Będą nimi wszystkie wydatki poniesione przez wynajmującego w celu uzyskania przychodu z najmu, m.in. opłaty za media, podatek od nieruchomości czy wydatki remontowe. Warunek jest jeden – musiał je ponosić wynajmujący. Należy też posiadać dokumenty potwierdzające ponoszenie wydatków tj. rachunki, faktury VAT czy dowody wpłat. Jeżeli wynajmujemy np. pokój w mieszkaniu, to koszty odlicza się proporcjonalnie. W zeznaniu rocznym jako kosztów uzyskania przychodów nie można uwzględniać wydatków ponoszonych zgodnie z umową przez najemcę. Z drugiej strony nie powiększają one przychodu wynajmującego.

29 dni zostały na złożenie PIT za rok 2011

Jeżeli wynajmowana nieruchomość należy do wspólnego majątku małżonków, to każdy z nich rozlicza przychody odrębnie, po połowie. Aby tylko jedno z małżonków samodzielnie rozliczało cały przychód, należało złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie. Wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu obowiązywał przy zapłacie zaliczek przez cały rok podatkowy oraz przy składaniu zeznania rocznego.
Natomiast gdy przedmiot najmu stanowi odrębny majątek jednego z małżonków, to tylko on wykazuje przychód z tego tytułu w zeznaniu rocznym. Oczywiście przychody z najmu rozliczającego skalą można rozliczyć w PIT-36 składanym jako wspólne zeznanie małżonków.