Jeśli podatnik inwestował w 2011 roku na zagranicznej giełdzie, w tym przez platformy internetowe i uzyskał jakikolwiek przychód, ma obowiązek wykazać te kwoty w rocznym zeznaniu PIT-38.
Rozliczenie takich przychodów zagranicznych nie zawsze będzie łatwe. Zagraniczne biuro maklerskie, przy pomocy którego np. inwestowaliśmy, nie ma obowiązku przesłać nam druku podobnego do polskiego PIT-8C, w którym brokerzy uwzględniają przychody i koszty podatnika.
Jak mówi Katarzyna Ryszard, radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii Peter Nielsen, podatnicy osiągający przychody z instrumentów finansowych mają obowiązek uwzględnić je w zeznaniach bez względu na to, czy otrzymali odpowiednią informację.