Trzeba pamiętać, że od takich akcji pracowniczych należy zapłacić PIT, gdy zostały one sprzedane. Zrealizowane transakcje sprzedaży powinny być uwzględnione przez dom maklerski w informacji PIT-8C, w której określony jest przychód uzyskany ze sprzedaży akcji oraz kwota kosztów. W związku z tym że akcje pracownicze są przekazywane podatnikom nieodpłatnie albo za symboliczną opłatą, to również zerowe albo minimalne będą koszty nabycia takich akcji. W pozycji kosztów dom maklerski będzie mógł jedynie uwzględnić prowizję za realizację transakcji sprzedaży.

Obliczony przez podatnika dochód ze sprzedaży akcji w praktyce równy będzie kwocie przychodu, czyli cenie sprzedaży akcji. Od takiej kwoty trzeba zapłacić podatek według 19-proc. stawki, który wykazuje się w zeznaniu PIT-38 i wpłaca do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2012 roku.

104 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Warto pamiętać, że podatnik, który nabywając akcje pracownicze, poniósł wyższe koszty, a nie zostały one uwzględnione w PIT-8C, może je sam rozliczyć. Katarzyna Ryszard, radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii Peter Nielsen, zaznacza, że podmioty, które w imieniu podatnika dokonywały sprzedaży akcji, nie zawsze są w stanie prawidłowo określić koszty uzyskania przychodu. W takim przypadku podatnik ma prawo określić je w faktycznej poniesionej wysokości. Tak określone wydatki należy uwzględnić w pozycji kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu rocznym PIT-38. Ważne jest to, aby podatnik posiadał dokumenty potwierdzające ich poniesienie.