Inwestor, który w 2011 roku pozbył się akcji na rzecz spółki, która następnie je umorzyła, będzie musiał rozliczyć podatek od zysków kapitałowych w zeznaniu rocznym PIT.
Obowiązek samodzielnego rozliczenia transakcji sprzedaży udziałów, gdy zostały one umorzone, to nowy obowiązek, który muszą wykonać podatnicy. Jest on opodatkowany na zasadach ogólnych według stawki 19 proc., czyli tak samo jak w przypadku sprzedaży udziałów (akcji) na giełdzie czy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wcześniej, tj. przed 2011 rokiem, podatek od takiego dochodu za inwestora rozliczała w sposób ryczałtowy spółka skupująca udziały lub akcje.
Jak mówi Krzysztof Kaczmarek, doradca podatkowy, partner w TPA Horwath, obecnie dochód uzyskany z takiego umorzenia jest rozliczany przez podatnika, który może pomniejszyć uzyskany przychód o faktyczne koszty, jakie poniósł przy nabyciu udziałów (akcji) i rozliczyć to wspólnie z pozostałymi przychodami kapitałowymi w PIT-38.
Akcje lub udziaływ spółkach mogą być umorzone w trzech formach. Po pierwsze może to być umorzenie automatyczne, tj. takie, które wynika ze statutu spółki. Po drugie może to być umorzenie przymusowe, które jest przeprowadzane bez zgody wspólnika. Po trzecie może to być umorzenie dobrowolne i wtedy za zgodą wspólnika spółka nabywa (skupuje) akcje lub udziały w celu ich umorzenia.

83 dni zostały na złożenie PIT za rok 2011

I tylko w przypadku gdy przeprowadzane jest umorzenie dobrowolne, dochód uzyskany przez inwestora jest rozliczany na zasadach ogólnych. W przypadku umorzenia przymusowego i automatycznego podatek pobierany jest przez spółkę w formie zryczałtowanej i nie ma wtedy możliwości rozliczenia takiego dochodu z innymi przychodami kapitałowymi.
Podatek zryczałtowany jest pobierany bez pomniejszania przychodu o koszty. Są jednak pewne wyjątki. I tak w przypadku operacji umorzenia możliwe jest odliczenie kosztów. Potwierdzają to organy podatkowe, m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 16 stycznia 2012 r. (nr IPTPB2/415-651/11-2/KR).