Do 30 czerwca 2014 roku w Polsce zainstalowano 890 farm wiatrowych, choć eksperci podkreślają, że nasycenie elektrowniami wiatrowymi w Polsce należy do najniższych w Europie. 

Energii wciąż mało, ale wzrost dynamiczny

W 2013 roku energia z wiatru (z farm lądowych jak i morskich) stanowiła ponad 13 procent ogółu wytworzonej w Polsce energii. Łącznie  elektrownie wiatrowe wytworzyły wtedy 5, 822 tys. Gwh energii i były źródłem ponad połowy energii dostarczonej ze wszystkich źródeł odnawialnych. Wystarczy jednak spojrzeć na ilość energii wytworzonej przy użyciu węgla, aby zdać sobie sprawę jak wielka przepaść dzieli w Polsce zieloną energię od tej bardziej tradycyjnej. Elektrownie na węgiel kamienny wyprodukowały w 2013 roku 84,566 tys. GWh, zaś produkcja elektrowni na węgiel brunatny wyniosła 56,959 tys. GWh.

W porównaniu z tradycyjnymi źródłami pozyskiwania energii, elektrownie wiatrowe mają jednak o wiele większa dynamikę wzrostu. O ile w przypadku węgla kamiennego roczny wzrost produkcji energii to niecały 1 procent, o tyle wiatraki wyprodukowały jej o ponad 50 procent więcej niż w roku poprzednim. 

Prawdziwym zagłębiem farm wiatrowych w Polsce jest województwo kujawsko-pomorskie: znajduje się tam ponad 25 procent wszystkich wiatraków w Polsce. Równie wysoko w tej hierarchii są województwa łódzkie i wielkopolskie. Tym, co liczy się najbardziej jest jednak nie liczba wiatraków, ale wytwarzana przez te instalacje moc. A w tym przypadku prawdziwym hegemonem jest województwo zachodniopomorskie co prezentuje poniższa infografika:

Ile kosztuje wiatrak?

Choć małe instalacje przydomowe to koszt czasem kilkudziesięciu tysięcy złotych, potężne turbiny pracujące w przemysłowych instalacjach wiatrowych wymagają już znacznie większych nakładów. 

Jak podano w raporcie Ernst & Young „Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce” średnie nakłady inwestycyjne na budowę lądowej farmy wiatrowej wyniosły ok 6,6 mln PLN za 1MW mocy zainstalowanej. Głównym Najdroższy jest zakup i montaż wieży oraz turbiny (ok.  74 proc. kosztów). Łącznie z instalacją elektroenergetyczną oraz przyłączeniem do sieci jest to ok. 84 procent kosztów inwestycji. Koszt fundamentu to  8 procent, a pozostałe koszty (w tym przygotowanie projektu) to kolejne 8 procent.