statystyki

ZUS: Emerytura pomostowa tylko za pracę w Polsce

autor: Bożena Wiktorowska10.03.2016, 07:41; Aktualizacja: 10.03.2016, 08:20
ZUS

Wyrok ten może mieć znaczenie nie tylko dla tej grupy zawodowej, bowiem coraz więcej osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze decyduje się na zatrudnienie w innych krajach UE. źródło: ShutterStock

Dzisiaj Sąd Najwyższy ma odpowiedzieć na zagadnienie prawne dotyczące zasad koordynacji systemów ubezpieczeniowych (sygn. akt III UZP 1/16). Sąd okręgowy zwrócił się z pytaniem, czy emerytury pomostowe są świadczeniami z tytułu starości, a w konsekwencji czy możliwe jest doliczenie do stażu uprawniającego do ich przyznania okresów pracy w krajach Unii Europejskiej.

Reklama


Reklama


Wątpliwości powstały w czasie rozpatrywania odwołania marynarza od decyzji ZUS, który odmówił zainteresowanemu przyznania prawa do emerytury pomostowej. Mężczyzna przedstawił dokumenty, z których wynikało, że od 5 listopada do 31 grudnia 2005 r. oraz od 1 stycznia do 21 kwietnia 2006 r. na podstawie umowy o pracę był zatrudniony na statku w Niemczech w charakterze drugiego mechanika. Ubezpieczony pracował w wymiarze ośmiu godzin dziennie i podlegał kierownictwu starszego mechanika oraz kapitana. Za cały ten okres opłacał składki na rzecz niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej. Następnie do 31 grudnia 2011 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako członek załogi – starszy mechanik na statku w Norwegii, gdzie także były opłacane składki na rzecz tej krajowej instytucji ubezpieczeniowej. ZUS nie zakwestionował prawdziwości dokumentacji, ale powołując się na przepisy ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 965 ze zm.), odmówił mu prawa do świadczenia. Uznał, że ubezpieczony nie udowodnił 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że zakład nie uwzględnił m.in. okresów pracy za granicą, ponieważ przy ustalaniu prawa i obliczaniu wysokości takiego świadczenia nie ma możliwości zaliczenia pracy w państwach UE, krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii. W ocenie zakładu na mocy art. 3 ust. 1 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L 04.166.1) nie można tych okresów dodać do stażu uprawniającego do emerytury pomostowej.

Zainteresowany odwołał się do sądu. W I instancji nie uznano jego argumentów. Zdaniem sędziów okresy pracy poza granicami kraju mogłyby być uwzględnione do ustalenia emerytury pomostowej pod warunkiem uznania ich za okresy składkowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm). Sąd zwrócił uwagę, że lata wykonywania pracy za granicą nie są uwzględniane, gdyż obowiązujące w Polsce prawo nie daje podstaw do uznania tych okresów za składkowe. Na takie rozumienie przepisów ich zdaniem wskazuje treść art. 48 ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 58, poz. 514), która obowiązywała do 31 maja 2004 r. Zgodnie z nim, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, udokumentowane lata zatrudnienia obywateli polskich u pracodawców zagranicznych zaliczane są do okresów składkowych uprawniających do emerytury, pod warunkiem opłacania danin na ubezpieczenia społeczne do ZUS.

Sąd, oddalając skargę, wskazał, że ZUS ma rację, twierdząc, iż emerytura pomostowa nie została wskazana w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jako świadczenie z tytułu starości. Przysługuje ona w związku z osiągnięciem wieku, w którym powstaje prawo do zaprzestania wykonywania pracy i możliwość pobierania emerytury.

Sąd rozpatrujący apelację marynarza skierował pytanie do SN. Wyrok ten może mieć znaczenie nie tylko dla tej grupy zawodowej, bowiem coraz więcej osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze decyduje się na zatrudnienie w innych krajach UE.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

  • Inspektor Pracy(2016-03-10 13:41) Odpowiedz 100

    .................Reprezentuje pracowników którzy na dzień wstecznej zmiany przepisów przez Tuska (w roku 1998) mieli przepracowane znacznie więcej niż 15 lat pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznych. (minimalny wymóg to 15 lat pracy w tych warunkach) -nie mieli jednak na ten dzień zmiany wstecznej jak zapisano w zmianie w ogóle pracy 25 lat ogółem hoc teraz na dzień dzisiejszy mają po 40 lat i więcej . Nie tylko okradziono Ich POtwornie z wieku emerytalnego 60 lat (wstecznie) ale także pozbawiono 4 letniej ochrony przedemerytalnej przed wiekiem pomostowym . Także zgodnie z obecnym art 12 tej aktualnie POdlej Ustawy odliczają każdy dzień absencji w warunkach tej pracy ( słusznie i nie słusznie) lecz niestety POlityczni złodzieje na zasadzie równości stron w wobec prawa nie doliczają ani jednej godziny w tych warunkach przepracowanych ponadnormatywnie. Równocześnie naćpany Tusk publicznie oświadczył w przypadku POlicji ,Milicji i SB oraz Wojska"--” Policji i wojsku nie można zmienić wieku emerytalnego w trakcie gry ,tak się nie godzi-- tylko dla nowo-wstępujących " a co zrobił z robotnikami!! Baczcie Państwo ,że obecnie tak wyzyskanych pracowników ":" Przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o prace -wyrok Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1999r. sygn .akt I PKN 469/99 "- pozbawia się środków , nadziei i radości . Tak Upodlono styranych ludzi co potwierdzają statystyki ,tylko za rok 2014 bezrobocie wśród 6-latków wzrosło aż o 8 % gdy ogólnie w społeczeństwie RP spadło. To państwo ,to POtworne towarzystwo ,

  • Rozwiązać TrybunałKonstytucyjny(2016-03-11 12:08) Odpowiedz 41

    Rozwiązać TK....... Żyję już w tym Polskim kraju tak dlugo ,że zrozumiałem iż TK nie orzeka tak naprawdę o niezgodności z konstytucją lecz faktycznie zatwierdza niezgodne z Konstytucją RP złodziejskie czyny POszczególnych ekip rządowych. ............Przykładem niech będzie wstecznie wprowadzona zmiana Ustawy o Emeryturach POdmostowych okradająca tysiące zatrudnianych w tych warunkach do wcześniejszego wieku emerytalnego ,czy Ustawa o zmianie wieku emerytalnego gdy sam jej główny naćpany promotor Tusk w przypływie szczerości POwiedział:Kocham SBków ,Kocham Milicje ,Kocham Wojskowych gdyż to Oni dostarczali mi maryche jak ćpałem w hotelu spółdzielni Świetlik ale POtem publicznie też oświadczył" Policji i wojsku nie można zmienić wieku emerytalnego w trakcie gry ,tak się nie godzi-- tylko dla nowo-wstępujących "--a co zrobił z robotnikami zmuszając do 52 lat pracy nie licząc nadgodzin i pracy w szkodliwych.. Tak stworzył dla Polaków w POlsce nie licząc się ze społeczeństwem, Narodowy POlski obóz pracy. Wszystko to klepnęli wykształciuchy z TK i w ten sposób udowodnili że jest to Trybunał Antykonstytucyjnie nie spełniający swojej roli. Dlatego to gremium wzajemnej adoracji należy najszybciej rozwiązać

  • Inspektor Pracy(2016-03-10 13:41) Odpowiedz 30

    .....Reprezentuje pracowników którzy na dzień wstecznej zmiany przepisów przez Tuska (w roku 1998) mieli przepracowane znacznie więcej niż 15 lat pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznych. (minimalny wymóg to 15 lat pracy w tych warunkach) -nie mieli jednak na ten dzień zmiany wstecznej jak zapisano w zmianie w ogóle pracy 25 lat ogółem hoc teraz na dzień dzisiejszy mają po 40 lat i więcej . Nie tylko okradziono Ich POtwornie z wieku emerytalnego 60 lat (wstecznie) ale także pozbawiono 4 letniej ochrony przedemerytalnej przed wiekiem pomostowym . Także zgodnie z obecnym art 12 tej aktualnie POdlej Ustawy odliczają każdy dzień absencji w warunkach tej pracy ( słusznie i nie słusznie) lecz niestety POlityczni złodzieje na zasadzie równości stron w wobec prawa nie doliczają ani jednej godziny w tych warunkach przepracowanych ponadnormatywnie. Równocześnie naćpany Tusk publicznie oświadczył w przypadku POlicji ,Milicji i SB oraz Wojska"--” Policji i wojsku nie można zmienić wieku emerytalnego w trakcie gry ,tak się nie godzi-- tylko dla nowo-wstępujących " a co zrobił z robotnikami!! Baczcie Państwo ,że obecnie tak wyzyskanych pracowników ":" Przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o prace -wyrok Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1999r. sygn .akt I PKN 469/99 "- pozbawia się środków , nadziei i radości . Tak Upodlono styranych ludzi co potwierdzają statystyki ,tylko za rok 2014 bezrobocie wśród 6-latków wzrosło aż o 8 % gdy ogólnie w społeczeństwie RP spadło. To państwo ,to POtworne towarzystwo ,

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama