– To bardzo dobra wiadomość. ZUS do tej pory konsekwentnie odmawia wypłaty zaległych emerytur za okres ponad roku – zauważa Marian Strudziński, radomski pracujący emeryt, który zainicjował ogólnopolską akcję walki w sądach z ZUS.

Podkreśla, że orzecznictwo jest bardzo zróżnicowane, ale nawet jeśli świadczeniobiorca wygrywa sprawę, to i tak później trzeba się liczyć z kasacją takiego wyroku. Jeśli będzie ustawa, to wszystkie osoby otrzymają rekompensatę.

Wczoraj senacka komisja ustawodawcza oceniając sposób wykonania wyroku TK z 13 listopada 2012 r. (sygn. akt K 2/12), jednogłośnie uznała, że należy przygotować projekt ustawy, który będzie regulować zasady wypłaty rekompensaty za zawieszenia emerytur, poczynając od 1 października 2011 r. aż do czasu skutecznego odwieszenia świadczenia. Chodzi o osoby, którym ZUS wstrzymał wtedy wypłaty, bo nie zwolniły się z pracy choćby na jeden dzień i kontynuowały zatrudnienie.

Wczoraj senatorowie jeszcze nie wiedzieli, w jaki sposób mają ustalić końcowy termin przekazywania rekompensat. W zależności od sposobu dochodzenia prawa do odwieszenia terminu wypłaty świadczeń emeryci będą mieć inne daty przywrócenia uprawnień do nich. Dlatego wspomnianą datę końcową ustali senackie biuro legislacyjne.

– Taki projekt jest konieczny. Musimy się tylko zastanowić, w jaki sposób zrekompensować utratę dochodów osobom, które rozwiązały stosunek pracy z dotychczasową firmą – zauważył senator Bogdan Paszkowki (PiS).

Senacka komisja ustawodawcza postanowiła się zająć sprawą zawieszonych emerytur ze względu na to, że do tej pory rząd nie przygotował żadnego projektu ustawy umożliwiającej wypłaty tych świadczeń. ZUS zaś nie ma podstaw do ich przyznania. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po otrzymaniu odpowiedzi z Rządowego Centrum Legislacji, że problem świadczeń za okres wsteczny można rozwiązać tylko na drodze ustawowej, wpisało ten projekt do harmonogramu prac.

– Przygotowanie senackiej nowelizacji będzie jednak trwać krócej, bez konieczności przeprowadzania konsultacji – wskazał senator Piotr Zientarski (PO), przewodniczący komisji ustawodawczej.

26 tys. wniosków wpłynęło do ZUS o wznowienie wypłaty zawieszonych emerytur po wyroku TK