Dziś stały Komitet Rady Ministrów zajmie się rozpatrzeniem projektu założeń do nowelizacji Karty nauczyciela. Już w ubiegłym tygodniu miał być on przedmiotem obrad, ale nie został włączony do porządku m.in. z powodu bardzo dużej liczby uwag ze strony resortów finansów i zdrowia oraz Rządowego Centrum Legislacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie chce większości z nich uwzględnić. W efekcie w trakcie dzisiejszego posiedzenia projekt założeń może zostać zdjęty z porządku z powodu barku porozumienia między członkami Rady Ministrów lub rekomendowany rządowi z rozbieżnościami.

Na uchwaleniu tej nowelizacji najbardziej zależy samorządowcom.

– Te przedłużające się prace spowodują, że nowe przepisy, które m.in. mają wprowadzić dla nas korzystniejszy mechanizm naliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom, nie wejdą w życie. A to spowoduje, że od stycznia znów będziemy musieli im wypłacać wyższe wyrównania – przekonuje Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz, wiceprezes Związku Gmin Wiejskich RP.

Zgodnie z projektem założeń jednorazowy dodatek uzupełniający miałby być wypłacany dopiero wtedy, gdy nauczyciele na wszystkich stopniach awansu nie mieliby zapewnionej średniej płacy określonej w karcie. Obecnie dla każdej grupy awansu ta średnia jest naliczana oddzielnie.

Z kolei resort finansów naraża się nie tylko nauczycielom, ale i samorządowcom. Domaga się m.in. likwidacji dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

– Ministerstwo postrzega to świadczenie inaczej niż samorząd. Rekompensuje ono nam wyższe koszty kształcenia w małych szkołach. Dlatego chcemy, aby te pieniądze pozostały w systemie – mówi Marek Olszewski.

Z kolei nauczyciele nie zgadzają się dodatkowo na obniżenie odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych.

– Z tych środków korzystają przed wszystkim nauczyciele, którzy są w trudnej sytuacji materialnej. Jeśli więc minister finansów chce nas pozbawić tego świadczenia, to domagamy się rekompensaty w postaci zwiększenia wynagrodzenia – apeluje Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Etap legislacyjny

Projekt założeń