W przypadku szczególnych okoliczności pobieranie krwi i jej składników będzie możliwe od osób powyżej siedemnastego roku życia – przewiduje projekt rozporządzenia, który określi m.in. kryteria dopuszczania i dyskwalifikacji dawców.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów znajduje się w uzgodnieniach, uwagi można zgłaszać do 2 stycznia.

Projekt rozporządzenia – jak wskazano w uzasadnieniu - stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego i określa m.in. kryteria dopuszczenia i dyskwalifikacji dawców krwi; wykaz badań kwalifikacyjnych i diagnostycznych, jakim poddaje się kandydata na dawcę krwi i dawcę krwi; dopuszczalną ilość oddawanej krwi i jej składników oraz częstotliwość ich oddawania.

W rozporządzeniu doprecyzowano m.in. przepisy odnoszące się do osób, które ze względu na swoje zachowania czy działalność są szczególnie narażone na zakażenie chorobami przenoszonymi drogą przetoczenia krwi. Jednoznacznie wskazano, że osoby utrzymujące kontakty seksualne z partnerami, u których testy w kierunku AIDS (HIV) wypadły dodatnio – po zaprzestaniu kontaktów obowiązuje dyskwalifikacja na okres 12 miesięcy.

W projekcie przewidywane jest wprowadzenie czasowej dyskwalifikacji do oddania krwi i jej składników dla osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich z uwagi na zwiększone narażenie na niebezpieczeństwo zakażenia chorobami przenoszonymi drogą przetoczenia krwi.