Produkty homeopatyczne nie mają potwierdzonego działania i polscy pacjenci powinni być o tym ostrzegani np. na opakowaniu. Z postulatem dyskusji na temat specjalnego ich oznaczania wystąpił do ministra zdrowia oraz prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów szef Naczelnej Rady Lekarskiej.

Prezes lekarskiej izby Maciej Hamankiewicz od lat walczy z niesprawdzonymi medykamentami. Teraz powołuje się m.in. na ogłoszoną 15 listopada decyzję Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej o nałożeniu na producentów środków homeopatycznych OTC obowiązku wskazywania na opakowaniach tych produktów oświadczeń o braku dowodów potwierdzających skuteczność terapeutyczną tych produktów lub wiarygodnych źródeł potwierdzających taką skuteczność. Amerykańska instytucja stwierdziła bowiem, że informacje dotychczas zamieszczane na opakowaniach takich produktów, odwołujące się do tradycyjnych teorii homeopatycznych, jako podstawy do przyjęcia skuteczności tych produktów, wprowadzają konsumentów w błąd. W piśmie do ministra Konstantego Radziwiłła oraz prezesa UOKiK Marka Niechciała postuluje podobne rozwiązania w Polsce.

- Pomimo że wyżej opisana decyzja zapadła w innym kraju, o odmiennym porządku prawnym, uważam, że powinna stać się przyczynkiem do dyskusji na temat sytuacji produktów homeopatycznych w Polsce oraz informacji, jakie tym produktom mają towarzyszyć, w kontekście możliwości wprowadzania pacjentów w błąd co do istnienia naukowych podstaw potwierdzających skuteczność terapeutyczną tych produktów – pisze Hamankiewicz.

I dodaje, że polscy konsumenci nie powinni być wprowadzani w błąd.

- Produkty homeopatyczne nie posiadają naukowych dowodów potwierdzających ich skuteczność, a twierdzenia o ich skuteczności opierają się na powstałych w XVIII wieku teoriach, nieznajdujących uznania zdecydowanej większości środowisk naukowych – wyjaśnia prezes Hamankiewicz. I chce, by produkty o niepotwierdzonej naukowo skuteczności terapeutycznej opakowane były w sposób jednoznacznie wskazujący na ten fakt.