Od 1 września seniorzy mogą liczyć na darmowe leki. Zobacz, jakie są najważniejsze zasady obowiązującej ustawy:

Kto może otrzymać bezpłatne leki

Bezpłatne leki przysługują osobom, które ukończyły 75 lat. Obejmują one leki, które zostały ujęte w wykazie i są przyznawane na podstawie specjalnej recepty.
Jak powinna wyglądać recepta?

Recepty na darmowe leki są wypisywane na dotychczasowych, standardowych drukach. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Kto wypisuje recepty „S”?

• Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
• Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej;
• Lekarz wypisujący receptę dla siebie lub dla rodziny.
Jeżeli lekarz specjalista uważa, że pacjent powinien być leczony lekami, które mogą być przepisane pacjentowi bezpłatnie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, to przekazuje lekarzowi POZ pisemną informację na temat zalecanego leczenia, który może na podstawie przekazanej informacji przepisać leki bezpłatnie. Lekarz specjalista ma w dalszym ciągu możliwość przepisania leków refundowanych na zasadach ogólnych.


Czy na recepcie prócz bezpłatnych leków mogą być przepisane inne leki?

Tak, na jednej recepcie mogą być przepisane leki bezpłatne, leki refundowane na zasadach ogólnych, leki przysługujące na podstawie innych uprawnień dodatkowych, jak również leki za pełną odpłatnością.

Farmaceuta nie może ingerować w receptę „S”

Jakie leki przysługują bezpłatnie pacjentom 75+?

Lista bezpłatnych leków stanowi część d obwieszczenia refundacyjnego. Zawiera 1129 pozycji (1129 preparatów) obejmujących 68 substancji czynnych. Objęte bezpłatnym dostępem są leki stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego (głównie choroby przewlekłe takie jak np. choroby serca i układu krążenia, choroba Parkinsona, osteoporoza). Lista bezpłatnych leków będzie zmieniana co dwa miesiące wraz z obwieszczeniem refundacyjnym.