Z publicznych pieniędzy będą mogły być finansowane szczepienia przeciwko odrze dla osób po 19. roku życia. Do konsultacji trafił właśnie projekt rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie.
W ostatniej dekadzie w Polsce odnotowywano od kilkunastu do 120 przypadków choroby rocznie i dotyczyły one przede wszystkim osób pochodzenia romskiego lub ubiegających się o uzyskanie statusu uchodźcy (nawet w tym roku pod koniec lipca i w sierpniu wystąpiło kilkanaście przypadków zachorowań wśród osób, które przez Białoruś przybyły do Polski z Zakaukazia i Azji Środkowej).
Rząd postanowił przeciwdziałać tego typu sytuacjom w trosce o bezpieczeństwo głównie polskich dzieci, które ze względu np. na chorobę nowotworową lub przeszczepy narządów nie są objęte kalendarzem szczepień obowiązkowych. Ponadto odra została wpisana przez Światową Organizację Zdrowia do programu eliminacji, co zobowiązuje państwa członkowskie WHO do podejmowania wszelkich niezbędnych działań koniecznych do całkowitego wyeliminowania tej choroby do 2020 r.
Reklama
– Rozporządzenie zostało przygotowane z myślą o osobach dorosłych, które przebywają w ośrodkach dla uchodźców, a wcześniej nie były szczepione – wyjaśnia DGP główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz.
W ocenie skutków regulacji przewidziano, że rocznie na podstawie nowych przepisów będzie szczepionych ok. 200 osób rocznie (to koszt zaledwie 7,6 tys. zł – jedna szczepionka kosztuje 19 zł, a planowane jest podanie dwóch dawek). Szczepione będą osoby, które mogą mieć styczność z odrą, a nie potrafią udowodnić, że kiedykolwiek podano im przeciwciała. Eksperci chwalą taką inicjatywę rządu. Podkreślają, że gdyby się okazało, że uchodźca był już szczepiony, to podanie dodatkowej dawki nie będzie miało wpływu na jego stan zdrowia.
Na potrzeby szczepień o charakterze interwencyjnym będą wykorzystywane preparaty przechowywane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na potrzeby szczepień kalendarzowych (obowiązkowych dla dzieci i młodzieży). Stacje mają co roku 700–800 tys. dawek, więc kilkaset nie zmieni dostępności dla polskich dzieci.
Odra jest ostrą chorobą wirusową przenoszoną m.in. drogą powietrzną i może spowodować groźne powikłania.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach