Szykuje się powrót pięcioletniego liceum pielęgniarskiego. To pomysł na szybkie zwiększenie liczby białego personelu. Środowisko ostro protestuje przeciw takim rozwiązaniom.
– Wprowadzenie pięcioletniego liceum kształcącego pielęgniarki miałoby miejsce w ramach planów Ministerstwa Edukacji dotyczących nowego kształcenia branżowego – tłumaczy DGP minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.
Pomysł rządu nie podoba się pielęgniarkom, które uważają, że to kolejny zamach na ich niezależność. – Odbyły się nieoficjalne rozmowy, jednoznacznie odrzuciłyśmy takie rozwiązanie – podkreśla Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.