Pismo „BMJ Global Health” opublikowało wyniki globalnej metaanalizy obejmującej 1,8 miliona kobiet badającej wpływ przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 na ryzyko cesarskiego cięcia, wystąpienia nadciśnienia i konieczności przyjęcia noworodka na oddział intensywnej terapii. Jakie są wnioski naukowców?

Skuteczność szczepień przeciwko COVID-19 u kobiet w ciąży

Badanie PregCOV opierało się na danych z okresu od grudnia 2019 r. do stycznia 2023 r., zebranych m.in. podczas światowych badań mających na celu ocenę skuteczności szczepień przeciwko COVID u kobiet w ciąży, u których występuje zwiększone ryzyko związane z wirusem.

Metaanaliza (https://gh.bmj.com/content/9/4/e014247) objęła 67 badań, w których wzięło udział ponad 1,8 miliona kobiet. Jak się okazało, pełne szczepienie przeciwko Covid-19 zapewnia ochronę przed infekcjami i hospitalizacją, podczas gdy szczepienie co najmniej jedną dawką zmniejszało ryzyko niekorzystnych skutków związanych z ciążą i noworodkiem.

Zmniejszenie ryzyka zdrowotnego dzięki pełnemu szczepieniu

W przypadku kobiet biorących udział w badaniach, które zostały w pełni zaszczepione, ryzyko zachorowania na Covid-19 było mniejsze o 61 proc., a ryzyko przyjęcia do szpitala - o 94 proc. Metaanaliza sugeruje również, że szczepienie może zmniejszać o 9 proc. ryzyko cięcia cesarskiego, ryzyko wystąpienia nadciśnienia w czasie ciąży o 12 proc., zaś ryzyko konieczności przyjęcia na oddział intensywnej terapii noworodków urodzonych przez zaszczepione matki - o 8 proc.

„Nasze ustalenia pokazują, jak korzystny był program szczepień przeciwko Covid-19 dla kobiet w ciąży - powiedziała prof. Shakila Thangaratinam, kierowniczka katedry zdrowia matek i okołoporodowego na University of Birmingham (Wielka Brytania) oraz główna autorka badania PregCOV. - Oprócz oczekiwanych korzyści wynikających ze zmniejszenia liczby infekcji, zaobserwowaliśmy także znaczną redukcję powikłań ciąży, w tym nadciśnienia i cięć cesarskich. Podkreśla to znaczenie systemowego podejścia do zdrowia matek i potrzebę zadbania o to, aby przyszła polityka zdrowotna, w tym przygotowanie na wypadek pandemii, uwzględniała stopień powiązania opieki położniczej z naszą opieką zdrowotną.”

Ograniczenia badania PregCOV

Zespół badawczy zastrzegł jednak, że uwzględniono zbyt mało przypadków i badań związanych z niekorzystnymi skutkami szczepień przeciwko Covid-19, takimi jak powikłania zakrzepowe czy zespół Guillan-Barre’a, aby wyciągnąć jakiekolwiek znaczące wnioski. Ponadto zespół zauważa, że w badaniach wykorzystano dowody z wielu fal pandemii COVID-19 i nie udało się rozróżnić potencjalnych zmian w skutkach spowodowanych różnymi wariantami wirusa SARS-CoV-2.(PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ bar/