Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i inni pracownicy zatrudnieni w publicznej ochronie zdrowia mogą liczyć na podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca 2024 r. Najwyższa pensja minimalna w ochronie zdrowia wyniesie 10375,45 zł. Najniższa zaś - 4651 zł brutto. Są to pensje minimalne, co oznacza, że medycy nie mogą dostać mniej. Ile konkretnie zarobią pracownicy ochrony zdrowia od 1 lipca 2024 r.? Podajemy stawki.

Podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia obejmą m.in. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, opiekunów, diagnostów, fizjoterapeutów, a także personel pomocniczy. Stawki zmienią się od 1 lipca 2024 r., co jest już tradycją. Na jakie podwyżki mogą liczyć pracownicy szpitali, poradni i publicznych ośrodków zdrowia?

Podwyżki dla medyków od 1 lipca 2024 r. Od czego zależą? Jak się je wylicza?

Wynagrodzenia w publicznej ochronie zdrowia jest regulowane przepisami Ustawy o ustalaniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa zakłada coroczną - następującą 1 lipca - rewaloryzację minimalnych pensji. Jak ją się wylicza?

Ważne

Jest to iloczyn współczynnika pracy określonego w tabeli płac oraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za rok ubiegły (np. współczynnik 1,45 x kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej = minimalne wynagrodzenie lekarza specjalisty).

Główny Urząd Statystyczny wydał już komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r. Wyniosło ono 7155,48 zł. Przypomnijmy, że rok temu przeciętne wynagrodzenie wynosiło 6346,15 zł. Oznacza to wzrost o 809 zł. Przy wzroście kwoty bazowej rosną też płace minimalne w ochronie zdrowia.

Dodatki do pensji w ochronie zdrowia. Jakie bonusy dostają pracownicy?

Należy pamiętać, że ustawa wyznaczyła jedynie minimalne płace zasadnicze. Oznacza to, że medycy i pracownicy w ochronie zdrowia mogą zarabiać więcej. Same placówki mają prawo ustalić im wyższe płace zasadnicze. Dodatkowo od kwot wynagrodzeń zasadniczych obliczane są dodatki. Są to:

 • Dodatek stażowy - ustawowo gwarantowany (do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego).
 • Dodatek za pracę w nocy (65 proc. stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy).
 • Dodatek za pracę w dni wolne od pracy (45 proc. stawki godzinowej za każdą godzinę pracy).
 • Dodatek za dyżury medyczne płatny jak za pracę w godzinach nadliczbowych (w wysokości 50 proc. albo 100 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę dyżuru).

Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 r. Kto skorzysta?

1 lipca 2024 będzie miała miejsce waloryzacja najniższych wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia. Podwyżki będą dotyczyć niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych m.in.:

 • lekarzy,
 • pielęgniarek,
 • położnych,
 • ratowników medycznych,
 • fizjoterapeutów,
 • farmaceutów,
 • diagnostów laboratoryjnych,
 • opiekunów medycznych,
 • salowych
 • sanitariuszy
 • psychologów.

Podwyżki dotyczą wyłącznie medyków oraz personelu pomocniczego zatrudnionego w publicznych placówkach ochrony zdrowia. Minimalne progi wynagrodzeń nie mają zastosowania do osób pracujących w prywatnych szpitalach, przychodniach i placówkach opieki zdrowotnej.

Jakie podwyżki dla lekarzy, pielęgniarek czy fizjoterapeutów [od 1.07.2024 r.]?

Na jakiego rzędu podwyżki mogą liczyć pracownicy publicznej ochrony zdrowia od 1 lipca 2024 r.?

 • Średni wzrost wynagrodzeń rok do roku dla pracowników medycznych wynosi 819,85 zł.
 • Na najwyższy wzrost wynagrodzeń mogą liczyć lekarze specjaliści (1173 zł) oraz farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni bez specjalizacji (1044 zł).
 • Na najmniejszy wzrost wynagrodzeń mogą liczyć pracownicy działalności podstawowej inni niż pracownicy wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - wzrost o 526,06 zł.

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 r. [KWOTY]

Podwyżki minimalnych pensji pracowników ochrony zdrowia wejdą w życie 1 lipca 2024 r.? Ile wyniosą minimalne progi wynagrodzeń?

Podajemy stawki pensji brutto dla poszczególnych zawodów:

 • lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją, ze współczynnikiem pracy 1,45 - 10 375,45 zł - wzrost o 1173,53 zł
 • farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, ze współczynnikiem pracy 1,29 - 9230,57 zł - wzrost o 1044,04 zł
 • lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji, ze współczynnikiem pracy 1,19 - 8515,02 zł - wzrost o 963,1 zł
 • stażysta, ze współczynnikiem pracy 0,95 - 6797,71 zł - wzrost o 768,87 zł
 • farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją, ze współczynnikiem pracy 1,02 - 7 298,59 zł - wzrost o 825,52 zł
 • fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie ma tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, ze współczynnikiem pracy 0,94 - 6726,15 zł - wzrost o 760,77 zł
 • inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny, ze współczynnikiem pracy 0,86 - 6153,71 zł - wzrost o 696,02 zł
 • pracownik działalności podstawowej inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym, ze współczynnikiem pracy 1 - 7155,48 zł - wzrost o 809,33 zł
 • pracownik działalności podstawowej inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim, ze współczynnikiem pracy 0,78 - 5581,27 zł - wzrost o 631,27 zł
 • pracownik działalności podstawowej inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego, ze współczynnikiem pracy – 0,65 - 4651,06 zł - wzrost o 526,06 zł.